Μετάφραση Γαλλικά ‒ Ελληνικά III


Διδάσκων/ουσα: Πολίτης Μιχάλης
Κωδικός Μαθήματος: FR-3226
Κωδικός Gram-Web: ΜΕ3503Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου - Κορμού
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γαλλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Γ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο
gr  pdf.png  Μετάφραση Γαλλικά ‒ Ελληνικά III
Mέγεθος: 216.63 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Σύντομη Περιγραφή:

Οι φοιτητές εμβαθύνουν περαιτέρω στις μεταφραστικές μεθόδους και σε επιμέρους μεταφρασιολογικά ζητήματα. Παράλληλα, οι φοιτητές μυούνται σε μεθόδους τεκμηρίωσης και μαθαίνουν να συγκροτούν θεματικούς φακέλους.

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων:

 • αναγνώρισης των επικοινωνιακών συνθηκών που διέπουν τη μεταφραστική πράξη,

 • σύλληψης του νοήματος του προς μετάφραση κειμένου μέσω συστηματικής ανάλυσής του,

 • παραγωγής αξιόπιστων μεταφράσεων λαμβάνοντας υπόψη τις επικοινωνιακές συνθήκες που διέπουν τη μεταφραστική πράξη,

 • χρήσης σύνθετων πηγών τεκμηρίωσης

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

2η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

3η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

4η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

5η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

6η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

7η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

8η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

9η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

10η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

11η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

12η εβδομάδα: Διόρθωση μετάφρασης που έχει εκπονηθεί στο σπίτι και ανάλυση λαθών.

 

13η εβδομάδα: Ανάλυση και μετάφραση κειμένου

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

 

 • Delisle, J. (1984), L'analyse du discours comme méthode de traduction, Ottawa : Éditions de l'Université d'Ottawa

 • Durieux Christine, (1995): Apprendre à traduire, Maison du Dictionnaire, Paris.

 • Gile Daniel, (2005): La traduction. La comprendre, l'apprendre, PUF, Paris.

 • Kussmaul, P. (1995), Training the Translator, Amsterdam: John Benjamins Publishing Co

 • Lederer, M. (1994), La traduction aujourd’hui, Paris : Hachette

 • Politis Michel, (2007): « L’apport de la psychologie cognitive à la didactique de la traduction », META, vol. 52-1, Presses de l’Université de Montréal, Montréal.

 • Πολίτης Μιχάλης, (2002): «Η αξιολόγηση των μεταφραστικών λαθών», Recherches en Linguistique Grecque, Laboratoire Théorie et description linguistique (THEDEL) de l'Université René Descartes, Éditions Le Harmattan, Paris

 • Πολίτης Μιχάλης, (2007): «Νέες προοπτικές της Μεταφρασιολογίας υπό το πρίσμα της Γνωσιακής Ψυχολογίας», 20 χρόνια ΤΞΓΜΔ. Επετειακός τόμος, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα. 2012

 • Πολίτης Μιχάλης (2012), Ζητήματα γνωσιακής προσέγγισης της Διδακτικής της Μετάφρασης, Εκδόσεις ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ, Αθήνα

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Μέσω ειδικών ασκήσεων, βασισμένων στη γνωσιακή προσέγγιση της Μετάφρασης, οι φοιτητές εξοικειώνονται στη μετάφραση κειμένων που εμφανίζουν αυξημένο βαθμό μεταφραστικής δυσκολίας.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Από το πρώτο μάθημα οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) χρήσιμες για την παραγωγή μεταφράσεων και την ηλεκτρονική επικοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση εφαρμογών παραγωγής και διαμοιρασμού εγγράφων, βιντεοεπικοινωνίας, οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών κ.ά.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αξιολογούνται ως εξής:

 • Καλούνται να μεταφράσουν κείμενο σχετικά υψηλού βαθμού μεταφραστικής δυσκολίας 200 έως 250 λέξεων. Σκοπός της εξέτασης αυτής είναι ο έλεγχος του βαθμού αφομοίωσης από τους φοιτητές μεθόδων που παρουσιάζονται στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (80% του τελικού βαθμού).

 • Καλούνται να απαντήσουν σύντομα σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που έχουν σχέση με το προς μετάφραση κείμενο (20% του τελικού βαθμού).

Στην εξέταση επιτρέπεται η χρήση δίγλωσσων και μονόγλωσσων λεξικών, καθώς και λοιπών βοηθημάτων, όπως εγχειρίδια γραμματικής, κλήσης ρημάτων κ.ά.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας