Λογοτεχνική Μετάφραση Αγγλικά ‒ Ελληνικά II


Διδάσκων/ουσα: Νικολάου Πασχάλης
Κωδικός Μαθήματος: LT-6216
Κωδικός Gram-Web: ΛΜ1506-1Θ
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Αγγλικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: ΣΤ΄
ECTS: 3
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια εκείνου του Ε΄ εξαμήνου, οι φοιτητές εμβαθύνουν στο λογοτεχνικό φαινόμενο και την πράξη της λογοτεχνικής μετάφρασης. Επεξεργαζόμαστε κείμενα αγγλόφωνων συγγραφέων μεγαλύτερης δυσκολίας και δίνεται έμφαση σε ιδιαιτερότητες λογοτεχνικών ειδών καθώς οι φοιτητές πέρα από την παραγωγή/σύγκριση μεταφράσεων ατομικά κάθε εβδομάδα που την ακολουθεί επεξεργασία στην τάξη, ετοιμάζουν ομαδικές εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται τις τελευταίες εβδομάδες του εξαμήνου.

 

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

·       Εμβαθύνουν στο ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί ο μεταφραστής της λογοτεχνίας, ερχόμενος σε επαφή με δυο λογοτεχνικές παραδόσεις

·       εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κύριων ειδών λογοτεχνικής έκφρασης

·       προσεγγίσουν κριτικά τη σύνθετη φύση της λογοτεχνικής μετάφρασης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και δημιουργικές δυνατότητες που έχει ο μεταφραστής λογοτεχνικών κειμένων

·       εξελίξουν τις δεξιότητές τους στη σύνταξη paratexts που συχνά συνοδεύουν απαραίτητα τα λογοτεχνικά μεταφράσματα, και να αντιλαμβάνονται τον έντονο διάλογο θεωρίας και πράξης, καθώς και την εγγύτητα του κριτικού με τον μεταφραστή λογοτεχνίας

·       μεταφράζουν λογοτεχνικά κείμενα με ιδιαίτερες δυσκολίες, από τα αγγλικά προς τα ελληνικά, σεβόμενοι τις ιδιοσυγκρασίες τους και τις παραμέτρους ύφους και προθέσεων του συγγραφέα, καθώς και παράγοντες χρόνου έκδοσης, και ευρύτερα, λογοτεχνικών ρευμάτων στα οποία ενδεχομένως ανήκει το πρωτότυπο

·       προσεγγίζουν κριτικά ζητήματα πρόσληψης που ανακύπτουν από τον ρόλο του μεταφραστή και να μελετούν τη θέση των μεταφράσεων μέσα στο πλαίσιο της ιστορίας της λογοτεχνίας

·       αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάφραση διαλέκτων, λογοπαιγνίων και πολιτισμικών ενδεικτών, με αναφορά στο πλήθος θεωρητικών προσεγγίσεων και μεταφρασεολογικής σκέψης που έρχονται να σχολιάσουν το φαινόμενο της λογοτεχνικής μετάφρασης

 

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα: Η ΣΥΛΒΙΑ ΠΛΑΘ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Ι

2η εβδομάδα: Η ΣΥΛΒΙΑ ΠΛΑΘ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΙΙ

3η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ, ΙΙ

4η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΟ ΚΑΡΝΕΖΗ, Ι

5η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΝΟ ΚΑΡΝΕΖΗ, ΙΙ

6η εβδομάδα: ΕΡΕΥΝΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ

7η εβδομάδα: ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΙΙ: ‘CAVAFY IN LIVERPOOL’

8η εβδομάδα: W.G. SEBALD: ΤΑ ΔΥΟ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

9η εβδομάδα: ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ MIA GALLAGHER

10η εβδομάδα: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΙΚΣ, ΙΙ

11η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, Ι

12η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙI

13η εβδομάδα: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΙΙI

 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Bush, Peter and Bassnett, Susan (eds) (2006) The Translator as Writer. London and New York: Continuum.

Boase-Beier, Jean and Holman, Michael (eds) (1999) The Practices of Literary Translation: Constraints and Creativity. Manchester: St. Jerome.

Lefevere, Andre (1992) Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο/ Μετάφραση με καθοδήγηση στην τάξη σε ομάδες (προηγείται ατομική προετοιμασία στο σπίτι), σε κείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας/έκτασης και σε ευρεία γκάμα λογοτεχνικών ειδών –δίνονται παράλληλα θεωρητικά κείμενα (μεταφραστικές σπουδές και συγκριτική λογοτεχνία) προς μελέτη, και εξετάζονται συστηματικά περικειμενικά αποτελέσματα του έργου του μεταφραστή λογοτεχνίας (σημειώσεις και εισαγωγές, πρόλογοι, επίμετρα, κτλ).Υλικό προς μελέτη και διαρκής ενημέρωση για το μάθημα δίνεται στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-class.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Εβδομαδιαίες μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων. Εξαμηνιαία ατομική απαλλακτική εργασία μετάφρασης ή αναμετάφρασης ή σύγκρισης μεταφράσεων συνοδευόμενη από εκτενές κείμενο σχολιασμού που εστιάζει στην πράξη και θεωρία της λογοτεχνικής μετάφρασης, αλλά και δυνατότητα επιλογής εκτενέστερης ερευνητικής εργασίας την οποία ο φοιτητής καταθέτει και για τα δυο σκέλη του μαθήματος (ευθεία και αντίστροφη μετάφραση). 30% της βαθμολογίας προκύπτει από ομαδική εργασία η οποία παρουσιάζεται στην τάξη τις τελευταίες εβδομάδες διδασκαλίας του εξαμήνου.


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας