Διαπολιτισμική Επικοινωνία


Διδάσκοντες: Καρράς Ιωάννης
Κωδικός: PLC101
Τύπος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 7.5

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα αυτό εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις αρχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην έννοια του πολιτισμού και της κουλτούρας. Η εννοιολόγηση κι η ανάλυση γίνεται σε πολλά επίπεδα (π.χ. εθνικό, οργανωσιακό, κλπ). Εξετάζονται διάφορα διαπολιτισμικά μοντέλα και πολιτισμικές διαστάσεις της κουλτούρας (π.χ. Hofstede, Hall, Trompenaars, Lewis κοκ). Το μάθημα εστιάζει επίσης στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία καθώς και στην επίδραση των πολιτισμικών στοιχείων και της εθνικής κουλτούρας στην επικοινωνία. Εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Αναλύονται οι λόγοι κι οι τρόποι που δημιουργούνται τα στερεότυπα κι οι προκαταλήψεις. Τέλος δίνεται μεγάλη έμφαση στο πως μπορεί κανείς να καλλιεργήσει τη διαπολιτισμική του/της επίγνωση και γενικότερα τις διαπολιτισμικές-επικοινωνιακές δεξιότητες.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Liu, S., Volcιc, Z., Gallois, C. (2018). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία: Παγκόσμιοι πολιτισμοί και πλαίσια. Αθήνα: Gutenberg (Επιμελητής: Ευγενία Αρβανίτη, Μεταφραστής: Αδριανός Φριλίγγος).

Karras, I. (2020). The Culture and Communication Interface. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος (ISBN 9789605314521).

Ενημέρωση: 08-03-2021

Επιστροφή

Μαθήματα


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας