Γλώσσα, Ταυτότητα και Ισχύς


Διδάσκοντες: Παριανού Αναστασία
Κωδικός: PLC205
Τύπος: Επιλογής
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 7.5

Σύντομη Περιγραφή:

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι σχέσεις ισχύος μεταξύ γλωσσών και γλωσσικών ταυτοτήτων. Μεταξύ άλλων, θα εστιάσουμε στις μείζονες και ελάσσονες γλώσσες μέσα από το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο της ισχύος τους. Θα αναφερθούμε στα γλωσσικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις και το ρατσισμό, την απώλεια και την αχρησία της γλώσσας και την γλωσσική μνήμη, την «ανάγκη του ανήκειν» (Μaalouf), κ.λπ. Θα γίνει η προσπάθεια εφαρμογής της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την πολιτική γλώσσα (ομιλίες πολιτικών, άρθρα στα ΜΜΕ και στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης), τις μειονοτικές γλώσσες, τη γλώσσα των διακρίσεων (π.χ. Εβραίοι, Ρομά, μετανάστες, έμφυλες διακρίσεις), τη γλώσσα του θύματος και του θύτη σε απολυταρχικά καθεστώτα καθώς και την αντισημιτική τους ιδεολογία όπως αυτή παρουσιάζεται π.χ. στα σχολικά βιβλία. Επίσης, θα αναφερθούμε σε μαρτυρίες μέσα από (αυτο)βιογραφικές αφηγήσεις από το χώρο της λογοτεχνίας (π.χ. Βασίλης Αλεξάκης, Elias Canetti, Eva Hoffman, Tahar Ben Jelloun, Amin Maalouf, Boris Pahor, George Steiner, Γιάζρα Χάλεντ, Annette von Droste-Hülshoff, Markus Zusak).


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
 • Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη (2020). Ο Άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο. Αθήνα: Πατάκη.
 • Anderson, Benedict (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
 • Assmann, Aleida (2006). “On the (In)compatibility of Guilt and Suffering in German Memory”. German Life and Letters 59 (2), 187-200.
 • Bekalu, Mesfin Awoke (2006). Presupposition in news discourse. Discourse & Society 17 (2), 147-172.
 • Dovidio, John F. & Gaertner, Samuel L. & Kawakami, Kerry (2010). Racism. Dovidio, John F. & Hewstone, Miles & Glick, Peter & Esses, Victoria M. (eds). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. Los Angeles/London/New Delhi/Singapore/Washington, DC: Sage, 312-327.
 • Gee, James Paul & Handford, Michael (2012). The Routledge Handbook of Discourse Analysis. London/New York: Routledge.
 • Haberland, Hartmut (1991). Reflections about the Minority Languages in the European Community. Coulmas, Florian (ed.). A Language Policy for the European Community: Prospects and Quandaries. Berlin/New York: de Gruyter, 179-213.
 • Maalouf, Amin (2003). In the Name of Identity: Violence and the Need to Belong (English translation of Les Identités meurtrières, 1998; trans. Barbara Bray). New York/London: Penguin.
 • Moran, Joe (2004). “History, Memory and the Everyday ”. Rethinking History 8 (1), 51-68.
 • Nora, Pierre (1996). “General Introduction: Between memory and history”. Realms of Memory: Rethinking the French Past, Vol. 1: Conflicts and Divisions (Pierre Nora (ed.), trans. Arthur Goldhammer). New York: Columbia University Press.
 • Ozolins, Uldis & Clyne, Michael (2001). Immigration and Language Policy in Australia. Extra, Guus & Gorter, Durk (eds). The other languages of Europe. Clevedon: Multilingual Matters, 371-390.
 • Shields, Kirril (2016). Pushing Aside the Nazi: Personal and Collective Exculpation and the Everyday German in Markus Zusak’s The Book Thief. Dapim: Studies on the Holocaust 30 (1), 1-15.
 • Stangor, Charles & Schaller, Mark (1996). Stereotypes as individual and collective representations. Stangor, Charles (ed.). Key readings in social psychology. Stereotypes and prejudice: Essential readings. Philadelphia, PA: Psychology Press, 64-82.
 • Steiner, George (1975). After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford, England: Oxford University Press.
 • Tannen, Deborah & Hamilton, Heidi E. & Schiffrin, Deborah (2015). The Handbook of Discourse Analysis. Vol. I. New York: John Wiley & Sons.
 • Traverso, Enzo (2017). Τα νέα πρόσωπα του φασισμού. Συζήτηση με τον Régis Meyran (μετφρ. Νίκος Κούρκουλος). Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
 • van Dijk, Teun A. (1993). Analyzing racism through discourse analysis: Some methodological reflections. Stanfield, John H., II & Dennis, Rutledge M. (eds). Sage focus editions, Vol. 157. Race and ethnicity in research methods. Sage Publications, Inc., 92-134.
 • van Dijk, Teun A. (2006). Politics, ideology, and discourse. Brown, Keith (ed.). The Encyclopedia of language and linguistics, vol. 9. Oxford/New York: Pergamon Press, 728-740.
 • Wodak, Ruth & De Cillia, Rudolf & Reisigl, Martin & Liebhart, Karin (2009). The Discoursive Construction of National Identity. (Trans. Angelika Hirsch, Richard Mitten, Johann Wolfgang Unger). 2nd ed. Edinburgh University Press: Edinburgh.
 • Wodak, Ruth (2012). Language, Power and Identity. Language Teaching 45 (2), 215-233.
Ενημέρωση: 08-03-2021

Επιστροφή

Μαθήματα


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας