Κοινωνιογλωσσολογία


Διδάσκοντες: Τσίγκου Μαρία
Κωδικός: PLC202
Τύπος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Β΄
ECTS: 7.5

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα εστιάζει στη στενή σχέση μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας εμβαθύνοντας σε ζητήματα όπως η γλωσσική ποικιλία σε όλες της τις εκφάνσεις (διάλεκτοι και επίπεδα λόγου), η γλώσσα ως ταυτότητα κοινωνικών ομάδων, οι αντιγλώσσες, οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στη γλώσσα τους αλλά και της κοινωνίας απέναντι σε μειονοτικές γλώσσες, η επαφή μεταξύ γλωσσών, η θνησιγλωσσία και η αναβίωση μιας γλώσσας, τα δικαιώματα των γλωσσικών κοινοτήτων, οι γλωσσικές πολιτικές και ο ρόλος τους στο μέλλον των γλωσσών κ.ά. Παράλληλα, εξετάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις από τον ευρύτερο ερευνητικό χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας όπως των Halliday, Trudgill, Calvet, Edwards, Skutnabb-Kangas κ.ά. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα της έρευνας πεδίου και μελετώνται μέθοδοι και τρόποι ανάλυσης των δεδομένων της.

Ενημέρωση: 08-03-2021

Επιστροφή

Μαθήματα


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας