Ανάλυση Πολιτικού Λόγου στην Τουρκία


Διδάσκοντες: Μιχαλακόπουλος Γεώργιος
Κωδικός: PLC104
Τύπος: Επιλογής
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 7.5

Σύντομη Περιγραφή:

Οι κοινωνικές δομές διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τις κοινωνικές πρακτικές και αντίστροφα. Οι κοινωνικές δομές, οι κοινωνικές πρακτικές και οι διαμεσολαβητικές σε αυτές πράξεις βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση μεταξύ τους. Και ομοίως τα στοιχεία των κοινωνικών πρακτικών βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση με τη «ρητορεία ως ούσα ένα από τα στοιχεία των κοινωνικών πρακτικών που βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση» (όπως αναφέρεται στο Chouliaraki and Fairclough, Discourse in Late Modernity, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999, p. 1). Και όταν οι πολιτισμικές νόρμες και πρακτικές παράγουν αρκετά διαφορετικές εμπειρίες τότε και οι άνθρωποι κατανοούν τη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και εξήγηση της πολιτικής γλώσσας που χρησιμοποιείται στη σύγχρονη τουρκική πολιτική σκηνή. Οι διαλέξεις εστιάζουν στη χρήση που έχει η πολιτική γλώσσα για την παρουσίαση ιδεολογιών αλλά και πολιτικών δράσεων που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Το υλικό προς ανάλυση θα αντληθεί κυρίως από επίσημα έγγραφα και από άρθρα και συνεντεύξεις σε εφημερίδες.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Bozdağlioğlu, Yücel. (2003). Turkish foreign policy and Turkish identity: a constructivist approach. New York: Routledge (κεφ. 3)
  • Cassirer, E. (1946). Language and Myth. New York: Dover Pub. (κεφ. 1)
  • Chomsky, Ν. “On Language and Culture”
  • Dickinson, K. (2014). “Where Language Is Ripped Apart: Absence and Illegibility in Bilge Karasu’s The Garden of Departed Cats.” Critical Multilingualism Studies 2:1 (2014): pp. 106-128. ISSN 2325-2871.
  • https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/06/turkey-erdogan-akp/531468/ (πρόσβαση 16 Φεβ. 20)
  • Kandioti & Saktanber. (2002). Fragments of Culture. London/New York: I.B.Tauris (κεφ. 5))
  • Lewis, G. (1999). The Language Reform. Oxford: Oxford University Press (κεφ. 10 και 11).
  • Parla, Jale. 2008. “The Wounded Tongue: Turkey’s Language Reform and the Canonicity of the Novel.”
  • Yavuz, M. Hakan. (2019): Understanding Turkish secularism in the 21th century: a contextual roadmap, Southeast European and Black Sea Studies
Ενημέρωση: 08-03-2021

Επιστροφή

Μαθήματα


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας