Εισαγωγή στην Ανάλυση Πολιτικού Λόγου


Διδάσκοντες: Σωσώνη Βιλελμίνη, Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή
Κωδικός: PLC102
Τύπος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο: Μεταπτυχιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Εξάμηνο: Α΄
ECTS: 7.5

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα επιδιώκει να αναδείξει τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ γλώσσας και πολιτικής και να εισαγάγει τους φοιτητές, αφενός, στην πολιτική ρητορική και τα χαρακτηριστικά του πολιτικού λόγου (politics) και, αφετέρου, να αναλύσει και να αποκωδικοποιήσει τους τρόπους και τις μεθόδους εφαρμογής της πολιτικής (policy) της εκάστοτε κρατικής εξουσίας σε διάφορους τομείς (οικονομία, εμπόριο, επισιτισμός κ.ά.). Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων, διδάσκονται τα εξής: είδη λόγου, εκφραστικοί τρόποι, συλλογισμοί, γλωσσικά φαινόμενα, σχήματα διανοίας, ρητορικά σχήματα, αναλογία, μεταβατικότητα, τεκμήρια, στρατηγικές λειτουργίες, λογική-σχηματική πλάνη (argumenta), θεωρία δραματισμού, πολιτικά ορθός λόγος, αρχή της νομιμότητας, θεωρία των ανταλλαγμάτων, στρατηγικές επικοινωνιακής πολιτικής κ.ά. Οι φοιτητές εξοικειώνονται, επίσης, με τη χρήση λογισμικών (Antconc, Sketch Engine κ.ά.), ενώ αναλύονται αποσπάσματα από ποικίλα κειμενικά είδη στα Αγγλικά και τα Ελληνικά.


Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Beard, A. (2000) The Language of Politics. London: Routledge.

Chilton, P. (2004) Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London: Routledge.

Chilton, P. and Schaeffner, C. (eds) (2002) Politics as Text and Talk: Analytical Approaches to Political Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Cockroft, R. and Cockroft, S. M. (1992) Persuading People. London: Macmillan.

Fairclough, Norman (2001). Language and Power (2nd edition). London: Longman.

Fairclough, Ν. (2000) New Labour, New Language?. London and New York: Routledge.

Φραγκουδάκη Α., Γλώσσα και ιδεολογία, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1987.

Goatly, A. (1997) The Language of Metaphors. London: Routledge.

Kalyango, Y. and Kopytowska, M. (ed.) (2014) Why Discourse matters: Negotiating Identity in the Mediatized World. NY: Peter Lang.

Karner, Ch. and M. Kopytowska (eds) (2017) Europe in Times of Crisis: Doing and Undoing Europe. Bingley: Emerald.

Kopytowska, M. (Ed.) (2017) Contemporary Discourses of Hate and Radicalism across Space and Genres. Amsterdam: John Benjamins.

Kopytowska, M. (2015). Ideology of here and now. Critical Discourse Studies 12(3): 347-365.

Kopytowska, M. (2015). Discourse of hate and radicalism in action. Special Issue on Contemporary discourses of hate and radicalism across space and genres, Journal of Language Aggression and Conflict 3:1, 1–11.

Kurtes, S. and Kopytowska, M. (red.) (2014). Communicating identities in daily interaction: Theory, practice, pedagogy. Special Issue on Communicating identities in daily interaction: Theory, practice, pedagogy. Lodz Papers in Pragmatics 10. 1: 1-17.

Kopytowska, M. (2014). Modality, distance, and the television news genre. Revista de estudos do discurso 3, 68-92.

Kopytowska, M. (2012). “Critical Perspectives on Ideology, Identity and Interaction”. CADAAD Journal. Special Issue on Ideology, Identity and Interaction in Discourse 5(2): i-xiv.

Kress, G. and R. Hodge [1979] (1994) Language as Ideology, London, Routledge & Kegan Paul; revised as Hodge R. and G. Kress, 1993, Language as Ideology. London, Routledge.

Lakoff, G. (1993) “The contemporary theory of metaphor”. In A. Ortony, Metaphor and Thought.

Lakoff, G. (1987) Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind.

Chicago, University of Chicago Press.

Lakoff, G. and Johnson. M. (1980) Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

Νικήτας, Κ. (1962). Περί προφορικού λόγου και ρητορικής. Οδηγός ομιλητικής και ρητορικής. (Γ΄ έκδοση) Αθήναι: Εκδόσεις Ινστιτούτου Ρητορικής

Okulska, U. and Cap P. (eds) (2010) Perspectives in Politics and Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Orwell, G. (1946) Politics and the English Language. (Reprinted in Inside the Whale and Other Essays, 1962). London: Penguin.

Schaeffner, C.  and Bassnett, S. (eds) (2010). Political Discourse, Media and Translation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Schaeffner, C. (2008) “The Prime Minister said ... Voices in translated political texts”. In: SYNAPS Fagspråk, Kommunikasjon, Kulturkunnskap. 2008, 22, 3-25.

Schaeffner, C. (2004) “Political Discourse Analysis from the Point of View of Translation Studies”, Journal of Language and Politics, 3(1), 117-150.

 Schaeffner, C. (1997) Analysing Political Speeches. Philadelphia: Multilingual Matters.

Sosoni, V. (2016) “The Role of Language in Nation-Building within the EU: Insights from the Greek Eurolect”. In G. E.Barstad, A. Hjelde, S. Kvam, A. Parianou and J. Todd (eds.) Language and Nation: Crossroads and Connections. Münster: Waxmann.

Sosoni, V. (2015) “The Rhetoric of Othering in the Greek Parliament: representations of the Troika and the Self/Other dichotomy”. Lodz Papers in Pragmatics, 11(2).

Wodak, R. (1996) Disorders of Discourse, London and New York, Longman.

Wodak, R. (1989) Language, Power and Ideology- Studies in Political Discourse. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Ενημέρωση: 08-03-2021

Επιστροφή

Μαθήματα


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας