logo
ENGLISH
Ηλεκτρονική αίτηση

Οι αιτήσεις στο POLICO γίνονται ηλεκτρονικά σε 3 απλά βήματα. Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για να δηλώσετε συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Κάντε αίτηση ηλεκτρονικά

Προετοιμαστείτε κατάλληλα

Για να υποβάλετε αίτηση στο POLICO, θα πρέπει να έχετε πρώτα λάβει υπόψη σας τα εξής:

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Θα πρέπει να:

 1. Είστε πτυχιούχοι τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό).
 2. Κατέχετε πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης (επιπέδου Γ1 και πάνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
 3. Έχετε διαβάσει την Προκήρυξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
 4. Έχετε συγκεντρώσει και σαρώσει τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω.

Δικαιολογητικά

Θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει και σαρώσει σε ηλεκτρονική μορφή (PDF και το πολύ 6 MB ανά αρχείο) τα δικαιολογητικά (όσα έχουν * είναι υποχρεωτικά):

 1. * Αστυνομική ταυτότητα (2 όψεις) ή διαβατήριο
 2. * Βιογραφικό σημείωμα
 3. * Πτυχία
 4. * Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων
 5. * Πιστοποιητικά πολύ καλής γνώσης (επιπέδου Γ1 και άνω) μίας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Εάν είστε:
  1. Πτυχιούχος του ΤΞΓΜΔ, απλώς επισυνάψτε το Πτυχίο σας άλλη μια φορά.
  2. Πτυχιούχος ξένης Φιλολογίας, απλώς επισυνάψτε το Πτυχίο σας άλλη μια φορά. 
  3. Αλλοδαπός υποψήφιος, θα πρέπει να καταθέσετε πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που είστε πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.
 6. Δύο συστατικές επιστολές (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα) από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Εάν έχετε αποφοιτήσει από το ΤΞΓΜΔ, δεν υποχρεούστε να υποβάλλετε επιστολές.
 7. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (π.χ. αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ).

Εύκολη, γρήγορη και ασφαλής διαδικασία

Διαβάστε συνοπτικά τα βήματα για να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.

Τι θα χρειαστείτε

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, χρειάζεστε μόνο:

 1. Τον Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου (θα χρειαστεί να αναρτήσετε το αντίστοιχο έγγραφο αργότερα)
 2. Μία έγκυρη διεύθυνση e-mail σας (ώστε να μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν το επιθυμείτε, καθώς και για να λάβετε επιβεβαίωση μετά την υποβολή της).

Κάντε αίτηση ηλεκτρονικά

Οριστική υποβολή όποια στιγμή επιθυμείτε

Κάθε βήμα που ολοκληρώνετε, αποθηκεύεται προσωρινά, ώστε να μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε παραπάνω από μία επισκέψεις, εάν το επιθυμείτε.

Για να συμπληρώσετε την ημιτελή αίτησή σας οποιαδήποτε στιγμή, χρειάζεστε μόνο:

 1. Τον Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου που έχετε δηλώσει
 2. Το μοναδικό αναγνωριστικό εγγραφής σας που έχετε λάβει στο e-mail που δηλώσατε

Εισέλθετε στο Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Ολοκλήρωση προσωρινής αίτησης».

Δυνατότητα ακύρωσης

Μπορείτε να ακυρώσετε την αίτησή σας, αφού ολοκληρώσετε το Βήμα 1 και πριν την υποβάλετε οριστικά. Όλα τα δεδομένα που έχετε υποβάλει μέχρι εκείνο το βήμα θα διαγραφούν.

Μπορείτε να ξαναξεκινήσετε τη διαδικασία με τα ίδια στοιχεία χωρίς πρόβλημα.

Αίτηση σε 3 απλά βήματα

Η αίτηση υποψηφιότητας στο POLICO υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του apply@polico παρέχοντας τον Αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου σας και μία έγκυρη διεύθυνση email. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σε παραπάνω από μία επισκέψεις με 3 απλά βήματα:

Δήλωση προσωπικών στοιχείων

Σε αυτό το Βήμα, σας ζητούμε να συμπληρώσετε τα εξής:

 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Πόλη
 • ΤΚ
 • Αριθμό τηλεφώνου
 • Ξένες γλώσσες που γνωρίζετε (θα πρέπει να πιστοποιήσετε τη γνώση τους στο επόμενο βήμα).

Υποβολή δικαιολογητικών

Σε αυτό το βήμα, σας ζητούμε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Σε μορφή PDF
 • Μέγεθος το πολύ 6 MB ανά αρχείο.

Έλεγχος και οριστική υποβολή αίτησης

Στο τελευταίο βήμα, εμφανίζεται μία σύνοψη των στοιχείων και των δικαιολογητικών που έχετε υποβάλει και σας δίνεται η δυνατότητα να επιστρέψετε στα προηγούμενα βήματα και να κάνετε αλλαγές, εάν το επιθυμείτε.

Τέλος, πρέπει να επιλέξετε ότι τα στοιχεία που υποβάλατε είναι αληθή και ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και, στη συνέχεια, να πατήσετε Οριστική υποβολή.

Μετά την αίτηση

Αφού υποβάλετε οριστικά την αίτησή σας, θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα email στη διεύθυνση που δηλώσατε στην αρχή με όλα τα στοιχεία της αίτησης.

Μερικές εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί ο κατάλογος υποψηφίων που πέρασαν την αξιολόγηση και η ύλη των 3 μαθημάτων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων και των συνεντεύξεων θα αναρτηθεί εγκαίρως.

Σημαντικό:

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με τη Γραμματεία του POLICO μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας αλλά και για τον κατάλογο των υποψηφίων, χρησιμοποιείτε το Αναγνωριστικό εγγραφής που λάβατε στο πρώτο μήνυμα email μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Κάντε αίτηση ηλεκτρονικά

Ενημέρωση: 25-05-2023

Ηλεκτρονική αίτηση


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας