Προϋποθέσεις εισαγωγής

Για να γίνετε δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία», θα πρέπει να πληροίτε συγκεκριμένα κριτήρια και να επιτύχετε στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις καθώς και στην προφορική συνέντευξη.

Κριτήρια

Για να εγγραφείτε στο ΠΜΣ, πρέπει να πληροίτε συγκεκριμένα κριτήρια και να επιτύχετε στις γραπτές εξετάσεις και την προφορική συνέντευξη.

Πτυχιούχοι τμημάτων συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων

Θα πρέπει να είστε Πτυχιούχοι Τμημάτων:

 • Μεταφραστικών Σπουδών
 • Διεθνών Σχέσεων ή Δικαίου
 • Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών
 • Οικονομικών Σπουδών
 • Ευρωπαϊκών ή Πολιτισμικών Σπουδών
 • Φιλολογίας
 • Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών ή παραγωγικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας Πανεπιστημίων (κάθε χρόνο επιπλέον των εισακτέων κατόπιν εξετάσεων, θα εισάγονται και έως 4 φοιτητές ή φοιτήτριες της Σχολής Εθνικής Άμυνας και έως 1 φοιτητής ή φοιτήτρια της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, κατόπιν επιλογής τους από τις οικείες Σχολές).

Διδάσκοντες και διοικητικοί υπάλληλοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Υπό προϋποθέσεις, γίνονται δεκτοί:

 • Μέλη των κατηγοριών που υπηρετούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο:
  • ΕΕΠ
  • ΕΔΙΠ
  • ΕΤΕΠ
 • Διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Γνώση ξένων γλωσσών

Θα πρέπει να κατέχετε πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1 και άνω) σε μία τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική.

Θα σας ζητηθεί να αποδείξετε την επάρκειά σας με αντίστοιχο τίτλο σπουδών στην ηλεκτρονική αίτηση.

Επιτυχής συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις

Συμμετάσχετε επιτυχώς στις γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις και στην προφορική συνέντευξη.

Εξετάζεστε γραπτώς στην:

 • Κοινωνιογλωσσολογία
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Επικαιρότητα στη διεθνή πολιτική (ερωτήσεις διεθνούς πολιτικής και εξέταση περίληψης – κατανόησης σχετικού κειμένου).

Επίσης, παρουσιάζεστε σε προφορική συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΞΓΜΔ.

Ο συνολικός βαθμός στις εισαγωγικές εξετάσεις εξάγεται ως εξής:

 1. Στο 60% από την επιτυχή συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν το άθροισμα των βαθμών των δύο εξεταστών στο κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον 10.
 2. Στο 40% από την επίδοσή σας στη συνέντευξη.

Προκήρυξη

Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση στο ΠΜΣ, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παρέλθει η προθεσμία της τρέχουσας προκήρυξης.

Ενημέρωση: 09-06-2022

Σπουδές


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας