ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΙΟΥΝΙΟΥ 2012) ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ κ.Ζ. ΡΕΣΤΑ

Διάστημα ισχύος: 
28/05/2012

Η εξέταση του μαθήματος Ταυτόχρονη Διερμνηνεία Αγγλ>Ελλ VIII (Η΄) θα διεξαχθεί την 7/6/2012, 9.00-12.00 (Γ.Ι.) και η εξέταση του μαθήματος Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλ>Ελλ VI (ΣΤ') την 7/6/2012, 12.00-15.00 (Γ.Ι.). Παρακαλούνται όσοι προτίθενται να συμμετάχουν στις εξετάσεις να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα Ζ. Ρέστα στη διεύθυνση zoiresta@ionio.gr, ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα με τη σειρά των εξεταζόμενων φοιτητών.