ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κ. Ζ. ΡΕΣΤΑ

Διάστημα ισχύος: 
09/05/2012

Το μάθημα Ταυτόχρονη Διερμηνεία (Αγγ>Ελλ) του Η' Εξαμήνου αναβάλλεται για την Παρασκευή 11/5, καθώς στην ώρα του θα γίνει προσομοίωση συνεδρίου για την εξάσκηση των φοιτητών διερμηνέων. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη, 10/5, 12-3 (Γ.Ι.).