Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών έτους 2011-2012 απο τα έσοδα κληροδοτημάτων.

Διάστημα ισχύος: 
14/03/2012

Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών έτους 2011-2012 απο τα έσοδα κληροδοτημάτων.