Αναβολή μαθημάτων κ. Π. Μπομπολή

Διάστημα ισχύος: 
04/10/2019 bis 11/10/2019

Τα μαθήματα του Κ. Π. Μπομπολή δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 7-11/10/2019.

Μέσω Γραμματείας

Ο Διδάσκων
Π. Μπομπολής