Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Τεχνολογίες Μετάφρασης και Διερμηνείας (EM TTI)

Διάστημα ισχύος: 
30/05/2019 bis 30/06/2019

Το διετές (120 ECTS) μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μελλοντικούς μεταφραστές και διερμηνείς που θέλουν να ενημερώθουν σχετικά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την υποστήριξη της  εργασίας τους, καθώς και για τα μελλοντικούς προγραμματιστές εργαλειών  για τη μετάφραση και τη διερμηνεία.

Το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στις ανάγκες της βιομηχανίας και των χρήστων και ακολούθειται από τις τελευταίες έρευνες στο χώρο.

Προβλέπεται ότι οι  υποψήφιοι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν  καθένα από τα δύο έτη σπουδών σε διαφορετικά πανεπιστήμια-μέλη. Μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο πανεπιστημίων από τα τρία: University of Wolverhampton, Ηνωμένο Βασίλειο( www.wlv.ac.uk/), University of Malaga, Ισπανία (www.uma.es/) και New Bulgarian University, Βουλγαρία (www.nbu.bg/en).

Μπορείτε να ελέγξετε τις προυποθέσεις  και όλες τις πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο https://em-tti.eu/ και στο συνημμένο αρχείο.

Mέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ