Έναρξη μαθημάτων κ. Schlumm

Διάστημα ισχύος: 
11/02/2019 bis 28/02/2019

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματά  Γερμανία & Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ  και  Γερμανική Λογοτεχνία ΙΙ  θα αρχίσουν από την επόμενη εβδομάδα μετά τις 18 Φλεβάρη.

Hans - Bernhard Schlumm

Μέσω Γραμματείας