Έναρξη μαθημάτων κ. Ζ. Ρέστα (Ειδ. Διερμηνείας)

Διάστημα ισχύος: 
29/11/2011

Τα μαθήματα της κας Ζ. Ρέστα θα ξεκινήσουν την 1/12/2011

Πέμπτη 1/12/2011 και ώρα 14:00 – 17:00 Διαδοχική Διερμηνεία Αγγ-Ελλ
Ε΄ εξάμηνο (Γ.Ι)

Παρασκευή 2/12/2011 και ώρα 14:00 – 17:00 Ταυτόχρονη Διερμηνεία
Αγγ-Ελλ Ζ΄ εξάμηνο (Γ.Ι)