Τεχνικές Προφορικού Λόγου

Kode: 
I1152
DFLTI-Fachkode (Cardisoft): 
ΓΠ2900
DFLTI-Punkte: 
2.00
ECTS-Punkte: 
2.00
Semester: 
Stunden pro Woche: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Dozierende(r): 
Στο μάθημα ερευνώνται η αγωγή του λόγου, ο επιτονισμός, τα συντακτικά σχήματα, οι συντακτικές ανωμαλίες στον προφορικό λόγο, η στάση του σώματος, η κινησιολογία των μελών του σώματος σε συνδυασμό με τη φωνή, ο ελλειπτικός λόγος. Εκτός από τη θεωρητική παρουσίαση και ανάλυση, επιχειρείται η παρακολούθηση οπτικοακουστικών αρχείων και η άμεση περίληψή τους, ενώ οι φοιτητές συμμετέχουν σε ασκήσεις αναγνώρισης ήχων, αναγνώρισης και ερμηνείας κινησιολογίας, αναγνώρισης και ερμηνείας ύψους και έντασης της φωνής, αναγνώρισης και ερμηνείας παύσεων και επαναλήψεων.
Anmerkungen: 
Σημειώσεις.
Literatur: 
Winkin, Υ. (1981), La nouvelle communication, Paris: Seuil. Barrier, G. (2006), La communication non verbale. Comprendre les gestes et leur signification, ESF / Formation permanente. Τζάρτζανος, Α. (1991 β'έκδοση), Νεοελληνική Σύνταξις, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.