Επαγγελματικός προσανατολισμός

Σήμερα παρατηρείται αυξανόμενη ανάγκη για πολυεπίπεδη επικοινωνία με διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε πολιτισμικά πλαίσια.

Στο ΠΜΣ επιδιώκουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας και μελέτης, ανάλυσης και οργάνωσης εξειδικευμένων περιπτώσεων ώστε να αποκτήσετε:

  • Σφαιρική σκέψη
  • Δυνατότητα να αναγνωρίζετε και να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που του παρέχονται σε διάφορα περιβάλλοντα.

Εργασία - παροχή υπηρεσιών

Στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

Τα άτομα με ευρεία αντίληψη των νέων συνθηκών μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε τομείς:

  • Τουρισμός
  • Εμπόριο
  • Διακρατικές επαφές

σε:

  • Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς
  • Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις
  • Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο
  • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  • Ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έρευνα

Συνέχιση σπουδών

Φυσικά, μπορείτε να προτιμήσετε τη συνέχιση των σπουδών σας, σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας με εμάς, μάθετε περισσότερα για τις Διδακτορικές σπουδές στο ΤΞΓΜΔ.

Ενημέρωση: 17-05-2021

Σπουδές


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτ. «Γαληνός» (1ος Όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 87224
Email: pms-polico@ionio.gr


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας