Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 21-07-2022 12:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία» του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) προσφέρει δωρέαν και πολυεπίπεδες σπουδές σχετικά με την επικοινωνία σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές του κόσμου και σε νέα πολιτισμικά πλαίσια. Γνωρίστε το POLICO με μια ματιά.

Σκοπός του ΠΜΣ

Στο POLICO στοχεύουμε στην:

  • Εξοικείωσή σας με μεθόδους Ανάλυσης Λόγου για τη μελέτη και ανάλυση σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων και των παραμέτρων που τα προκαλούν
  • Ενασχόλησή σας με ζητήματα που συνδυάζουν τη γλώσσα ως εργαλείο με έννοιες όπως η κοινωνία, η ισχύς, η εθνικότητα/εθνοτικότητα, η περιθωριοποίηση, η επαφή πολιτισμών κ.ά., προκειμένου να προσεγγίσετε κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές γωνίες και να φωτίσετε ευρύτερες διαστάσεις τους.

Ηλεκτρονική αίτηση σε 3 απλά βήματα

Υποβάλλετε αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με 3 απλά βήματα:

  1. Δήλωση προσωπικών στοιχείων
  2. Μεταφόρτωση δικαιολογητικών
  3. Έλεγχος και οριστική υποβολή αίτησης

Επίσης, σας δίνεται η δυνατότητα να μην υποβάλετε την αίτησή σας σε μία μόνο επίσκεψη, αρκεί να δηλώσετε σωστό αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και σωστή διεύθυνση e-mail.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, τα κριτήρια και τη διαδικασία εισαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αρχική σελίδα ΠΜΣ Προκήρυξη 2022-2023

Βοήθεια

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησή σας, συνιστούμε να διαβάσετε τον Οδηγό υποβολής αιτήσεων.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την υποβολή της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο webmaster@ionio.gr.

Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ)
Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
e-mail: dflti@ionio.gr
URL: dflti.ionio.gr
ΠΜΣ «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»
Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κτήριο «Γαληνός» (1ος Όροφος)
Τηλ.: 26610 87225
e-mail: pms-polico@ionio.gr
URL: dflti.ionio.gr/polico


Ionio       DFLTI       Polico