Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά ‒ Γερμανικά Ι


Διδάσκων/ουσα: Βράιλα Σταυρούλα-Παρασκευή
Κωδικός Μαθήματος: ET-5237
Κωδικός Gram-Web: ΟΜ2505-1Ε
Κατηγορία Μαθήματος: Ειδίκευσης
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό
Γλώσσα Μαθήματος: Γερμανικά / Ελληνικά
Εξάμηνο: Ε΄
ECTS: 2
Σύνολο Ωρών: 2
Erasmus: Μη Διαθέσιμο

Σύντομη Περιγραφή:

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ανάλυση και μετάφραση των νομικών κειμένων από τα Ελληνικά στα Γερμανικά με βάση τη Θεωρία του Σκοπού και την εξοικείωση των φοιτητών με το νομικό και το δικανικό σύστημα της Ελλάδας. Οι φοιτητές θα κληθούν να αναλύσουν τη μακροκειμενική και τη μικροκειμενική δομή των κειμένων νομικής και δικανικής θεματολογίας, να τα μεταφράσουν στα Γερμανικά και να κάνουν ανάλυση και κριτική ήδη μεταφρασμένων στα Γερμανικά νομικών κειμένων. Τέλος, οι φοιτητές θα συστήσουν το δικό τους γλωσσάριο νομικών και δικανικών όρων.   

Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

·         κατανοούν την πολυπλοκότητα, τη σύνθεση και τη δομή του Ελληνικού Συντάγματος και του Αστικού Δικαίου

·         διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τις δικανικής ορολογίας και υφολογίας

·         αναγνωρίζουν τη διαφορετικότητα και την ομοιότητα μεταξύ του δικανικού και του νομικού συστήματος της Ελλάδας και της Γερμανίας  

·         αναγνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην υφολογία και τη δομή των νόμων, νομοσχεδίων, νομοθετικών πράξεων, συμβολαίων και συμβάσεων

·         αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε ζητήματα μεταφραστικών επιλογών αναλόγως με το είδος του νομικού κειμένου

·         μεταφράζουν με τη βοήθεια μεταφραστικών εργαλείων και σεβόμενοι τα διαπολιτισμικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες του κειμενικού είδους

·         αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της νομικής και δικανικής μετάφρασης εφαρμόζοντας κατάλληλες θεωρίες

·         διαμορφώνουν γλωσσάριο όρων μέσω ειδικών τεχνολογικών προγραμμάτων

Περιεχόμενο (Syllabus):

1η εβδομάδα:  Ανάλυση της μακροκειμενικής και μικροκειμενικής δομής των ελληνικών νομικών και δικανικών κειμένων.

2η εβδομάδα: Ερευνητική διαδικασία παράλληλης βιβλιογραφίας.

3η εβδομάδα:  Ελληνικό Σύνταγμα – Δημιουργία – Ιστορικό Πλαίσιο  - Κύριοι Στόχοι -  Άξονες – Αναθεωρήσεις.

4η εβδομάδα:  Μετάφραση αποσπασμάτων από το Ελληνικό Σύνταγμα. 

5η εβδομάδα:   Μετάφραση αποσπασμάτων από το Ελληνικό Σύνταγμα. 

6η εβδομάδα:  Προεδρικά διατάγματα: Δομή – λειτουργία – βασικά χαρακτηριστικά.

7η εβδομάδα:   Μετάφραση αποσπασμάτων από Προεδρικά Διατάγματα.

8η εβδομάδα:    Η Συνταγματική Αναθεώρηση: Διαδικασία – Νομοθέτες – Γλωσσολογικό Πλαίσιο. 

9η εβδομάδα:   Μετάφραση αποσπασμάτων αναθεωρητικών προτάσεων.

10η εβδομάδα: Το Συμβούλιο Επικρατείας. Λειτουργία. Αρμοδιότητες. Γραπτές Αποφάσεις.  

11η εβδομάδα:  Μετάφραση αποφάσεων του ΣτΕ. 

12η εβδομάδα:  Σχολιασμός νομικής μετάφρασης.    

13η εβδομάδα:  Σύσταση γλωσσαρίου Νομικής Ορολογίας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

Παγώνα Τιγρέ: Εγχειρίδιο γερμανικής ορολογίας - Handbuch der deutschen juristischen Fachsprache (αυτοέδκοση, 2018)

Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Γερμανο-ελληνικό/ ελληνο-γερμανικό λεξικό νομικών όρων (Νομική Βιβλιοθήκη, 2015)

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Πρόσωπο με πρόσωπο / Παράλληλα με τις διαλέξεις από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές θα καλούνται να εφαρμόζουν πρακτικά σε φυσικό χρόνο τη θεωρία και τις τεχνικές που έχουν διδαχθεί. Μαζί με τον διδάσκοντα θα συζητούν όλες τις μεταφραστικές επιλογές τους και τη διαδικασία που επέλεξαν κατά τη μεταφραστική πράξη.

Χρηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές στο τέλος του εξαμήνου. Οι φοιτητές καλούνται να μεταφράσουν προς τα Ελληνικά ένα Γερμανικό κείμενο έκτασης περίπου 400 λέξεων σύμφωνα με συγκεκριμένες μεταφραστικές οδηγίες.

Το μετάφρασμα θα αξιολογείται με βάση τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του κειμένου και τη διαχείριση των πολιτισμικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 


Επιστροφή
35-years
<< <
Νοέμβριος 2023
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Πέμπτη 30-11-2023
Δεν βρέθηκαν εγγραφές για αυτήν την ημέρα
Προσεχώς
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας