Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Mοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης: Διδασκαλία Ιταλικής/Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας

Social Media
Δημοσίευση: 24-07-2022 11:13 | Προβολές: 1176
Έναρξη: 24-07-2022 |Λήξη: 10-10-2022
[Έληξε]
ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
«Διδασκαλία Ιταλικής/Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΑΓΓΛΙΚΑ)
Επιστημονική υπεύθυνος: Domenica Minniti-Γκώνια, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 
Σκοπός του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη Διδασκαλία της Ιταλικής και της Αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας όσων ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας.
 
Το πρόγραμμα επιδιώκει την εξοικείωση με τις βασικές αρχές της διδακτικής μεθοδολογίας, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία και τη Θεωρία της Μετάφρασης, αλλά και με ειδικά διδακτολογικά θέματα, τα οποία αφορούν πιο πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών. Επίσης, επιδιώκεται η επαφή με πρωτότυπα για την Ελλάδα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διδασκαλία, αλλά και με στοιχεία πολυπολιτισμικότητας (εκπαίδευση μεταναστών και προσφύγων). Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις γλωσσικές, γνωσιακές και πολιτισμικές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας, θα γνωρίσουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, ενώ παράλληλα θα αξιοποιήσουν διαδικτυακούς πόρους/εργαλεία. Τέλος, σε επίπεδο εφαρμογών, μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν ή θα βελτιώσουν τις ανάλογες δεξιότητες στα διάφορα επίπεδά τους, μαθαίνοντας καινοτόμους τρόπους προσέγγισης της Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους, κατόχους πτυχίου και γνώστες της Ιταλικής ή της Αγγλικής, εξειδικευμένους επιστήμονες στη Διδασκαλία και Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, εκπαιδευτικούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μεταφραστές, κ.ά. που διαθέτουν επαρκή γνώση των παραπάνω γλωσσών και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία της Ιταλικής ή της Αγγλικής.
 
Προαπαιτούμενα προγράμματος:
• Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κατοχή προσωπικού e-mail
• Γνώση Αγγλικής γλώσσας επίπεδο Β2/ Γνώση Ιταλικής γλώσσας επίπεδο Β1
• Βασικές έννοιες ανθρωπιστικών επιστημών
Μέθοδος εκπαίδευσης: Εξ αποστάσεως διδασκαλία
Η παρακολούθηση διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία». Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται με προσωπικό κωδικό στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που εξελίσσεται το πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται εβδομαδιαία και σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Ο εκπαιδευόμενος μελετά το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και υποβάλλει τεστ αξιολόγησης. Ο συμμετέχοντας έχει εκπαιδευτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο αρμόδιος εκπαιδευτής καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο, του παρέχει πρόσθετη βιβλιογραφία και τον ενισχύει κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 
Γλώσσα υλοποίησης: Οι διδακτικές ενότητες από Ι μέχρι III, διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα IV διεξάγεται στην Αγγλική.
Διάρκεια: 7 μήνες
Συνολικός χρόνος ενασχόλησης: 320 ώρες
Τύπος Πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό θα φέρει τον εξής τίτλο: * Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας).
Το Πρόγραμμα χορηγεί 2 μόρια και 18 ECVET
Πρόωρη εγγραφή/Early entry: Μέχρι 10 Οκτωβρίου 2022
Έναρξη προγράμματος: 3 Νοεμβρίου 2022
Δίδακτρα: Καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (α´ δόση πριν την έναρξη του προγράμματος και οι υπόλοιπες κατά την διάρκειά του).
Συντελεστές: Διακεκριμένοι Καθηγητές και Ερευνητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Πληροφορίες: translinguistics-cce@uoa.gr
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Ι Προπαιδευτικές ενότητες, 1
1. Καινοτομία και διδασκαλία ξένων γλωσσών. Διδακτική της ξένης γλώσσας
2. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
3. Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης και των γλωσσών
 
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙ Προπαιδευτικές ενότητες, 2
1. Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις. Διδακτική του ενεργού υποκειμένου και ξένη γλώσσα
2. Κατάκτηση της 2ης/Ξ.Γ. και γλωσσική ανάπτυξη παιδιών: Στοιχεία
Ψυχογλωσσολογίας
3. Ταξινομία διδακτικών στόχων, ΞΓ και Νέες Τεχνολογίες / ΤΠΕ
 
ΜΑΘΗΜΑ ΙΙI Διαγλωσσικές ενότητες
1. ΞΓ και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
2. Γλωσσική κειμενική διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης
3. Διδακτική της ΞΓ και Μετάφραση
 
ΜΑΘΗΜΑ IV Ανάπτυξη ικανοτήτων στην Αγγλική ως ΞΓ
1. Ανάπτυξη ικανοτήτων
2. Ανάπτυξη φωνητικής-φωνολογικής ικανότητας
3. Ανάπτυξη μορφοσυντακτικής ικανότητας
4. Ανάπτυξη λεξιλογικής-σημασιολογικής ικανότητας

Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Άνοιξε η πλατφόρμα για τους νέους 8.586 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών
Δημοσίευση: 26-07-2022 14:53 | Προβολές: 730
Έναρξη: 26-07-2022 |Λήξη: 29-07-2022
[Έληξε]
Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Δημοσίευση: 24-07-2022 11:05 | Προβολές: 891
Έναρξη: 24-07-2022 |Λήξη: 10-10-2022
[Έληξε]

Ενημέρωση


ESDP

Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα

26610 87202
dflti@ionio.gr

Εξυπηρέτηση κοινού-φοιτητών:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: 11:00-13:00
Τρίτη, Πέμπτη: 11:00-13:00 (Erasmus+)

Πλατφόρμα eClass Ηλεκτρονική Γραμματεία Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διαχείριση συγγραμμάτων Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Βιβλιοθήκη
35-years
<< <
Νοέμβριος 2022
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Σήμερα, Δευτέρα 28-11-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας