Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Νέο βιβλίο: Γιώργος Μιχαλακόπουλος, "Turkey and its reception of the Syrian civil war according to Turkish newspapers (September 25- October 7, 2014)-Decoding the political language of the newspapers: Translation, Content and Meanings conveyed"

Social Media
Δημοσίευση: 17-12-2021 10:41 | Προβολές: 771
image

"Ο χώρος και η μνήμη αποτελούν χάρτες πάνω στους οποίους οι αλλαγές αφήνουν τα ίχνη τους"

"… οι 'ειδήσεις' συνδέονται και στηρίζουν το ένστικτο της Τουρκικής Δημοκρατίας για 'συνέχιση της επιβίωσης' του..."

Οι παραπάνω σκέψεις αποτελούν τα βασικά επιχειρήματα πάνω στα οποία στηρίζεται το βιβλίο. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν πόνημα ερευνά τον τρόπο που ο μηχανισμός με την ονομασία "Τουρκικό κράτος", και οι… προστάτες του, χρησιμοποιούν τις εφημερίδες ως όχημα εξάπλωσης της κυρίαρχης ιδεολογίας (τους). Η χρήση αυτή επιτυγχάνεται μέσω 'άυλων' εργαλείων όπως είναι τα συγκεκαλυμμένα νοήματα πίσω από τα πρωτοσέλιδα, τις πρώτες σελίδες και τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων.

Έτσι, η παρούσα μελέτη αποτελεί, πάνω απ’ όλα, μια "πνευματική άσκηση" σχετικά με την εύρεση, πρώτα απ’ όλα, των κατάλληλων ακαδημαϊκών απόψεων και μεθόδων, στο πλαίσιο του ευρέως λεγομένου πεδίου της Ανάλυσης Ρητορείας. Ο σκοπός αφορά την θεωρητική και πρακτική υποστήριξη του τρόπου με τον οποίο οι πληροφορίες (αλλά και η ιδεολογία) παράγονται μέσα από τους πρωτοσέλιδα και τους τίτλους. Σε δεύτερο επίπεδο επιχειρείται και επιτυγχάνεται η αποκωδικοποίηση των κρυφών μηνυμάτων σε αυτούς.
Αφετηρία αποτελεί ένα γεγονός-"πυρήνας" που συνέβη στα τέλη Σεπ/ρίου-αρχές Οκτωβρίου 2014: οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του ISIS στην Συρία και η παράλληλη στρατιωτική κινητοποίηση των Τουρκικών δυνάμεων στα σύνορα.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται, εκτός των παραπάνω, ο τρόπος λειτουργίας του Τουρκικού κράτους και της κοινωνίας, η μετάφραση 104 πρωτοσέλιδων και η ποσοτική και ποιοτική τους ανάλυση μαζί με τα Συμπεράσματα.


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
35-years