Δείτε τα νέα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) για τις σπουδές, τις εκδηλώσεις, τις προκηρύξεις και τον κορωνοϊό (COVID-19).

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. σε Γ.Σ. και Κοσμητεία

Social Media
Δημοσίευση: 23-11-2021 16:03 | Προβολές: 213

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. I) στη Γενική Συνέλευση  και II) την Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
 2. την υπ’ αριθμ. Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΦΕΚ 3969/Β΄/13-11-2017, άρθρα 10 και 11,
 3. τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 (Α΄136),
 4. την υπ’ αριθμ. 5204 Υ.Α., ΦΕΚ 5244/τ. Β΄/12-11-2021, Λειτουργία ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ»,
 5. την υπ’ αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 κοινή Υ.Α., ΦΕΚ 5364/τ. Β΄/19-11-2021, «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. – Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»,
 6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4537/16-11-2021 Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
 7. το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έληξε στις 22-11-2021, ώρα 12.00, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Προκήρυξη,
 8. τον αριθμό των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής μονάδας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τον ορισμό τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

 1. Αυγέρη Αγγελική, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας
 2. Στιάστνα Μπλάνκα, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας
 3. Λάμπουρα Σταματέλλα, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Μπομπολής Πέτρος, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 2. Μωραΐτη Ελένη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ξ.Γ.Μ.Δ.
 3. Μπέττχερ Κλαούντια, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας

Η ως άνω Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διεξαγωγής:

Ι) της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Α.Ε., σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4537/16-11-2021.

ΙΙ) της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με διετή θητεία, για το διάστημα από 1-12-2021 έως 30-11-2023, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής Α.Ε. ., σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4537/16-11-2021.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 9.30 έως 11.30, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

Η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζει με απόφασή της ένα μέλος της ως Διαχειριστή της εκλογικής διαδικασίας.

 Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.), μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ egovgram@minedu.gov.gr

   

   

        

Ο Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου

 Καθηγητής Αθανάσιος Ευσταθίου


Επιστροφή
Σχετικά Νέα
Υπηρεσία Τηλε-συμβουλευτικής
Δημοσίευση: 06-10-2021 17:56 | Ενημέρωση: 02-11-2021 12:38 | Προβολές: 1604
35-years
<< <
Δεκέμβριος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31