Πολιτική ποιότητας

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας ως μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού.

Στόχος της Πολιτικής ποιότητας

Η Πολιτική ποιότητας που έχει θεσπίσει το ΤΞΓΜΔ στοχεύει στην παροχή ανώτατης εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στους τομείς της Μετάφρασης και της Διερμηνείας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την έρευνα και μάθηση τόσο για τους φοιτητές όσο και για το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Η Πολιτική ποιότητας του ΤΞΓΜΔ εναρμονίζεται απόλυτα με την Πολιτική ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί τους ίδιους ακαδημαϊκούς, μαθησιακούς και ερευνητικούς στόχους.

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Για να υλοποιήσει την Πολιτική ποιότητας, το ΤΞΓΜΔ εφαρμόζει τις παρακάτω διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας:

 • Έλεγχος της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
 • Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
 • Καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • Προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
 • Τρόποι σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
 • Επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
 • Ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
 • Διενέργεια ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

Στοχοθεσία ποιότητας για το ΠΠΣ

Το ΤΞΓΜΔ έχει θέσει τέσσερεις στρατηγικούς στόχους:

 • Ενίσχυση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσω της επικαιροποίησης του ΠΠΣ, της εισαγωγής νέων μεθόδων και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος
 • Ενίσχυση και προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας μέσω της στήριξης των ερευνητικών προγραμμάτων σε κάθε επίπεδο φοίτησης
 • Περαιτέρω σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας και ισχυροποίηση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας του ΤΞΓΜΔ μέσω των νέων τεχνολογιών, των προγραμμάτων διεθνών συνεργασιών και την προώθηση των έργων του ΤΞΓΜΔ
 • Αναβάθμιση των υποδομών και του ανθρώπινου δυναμικού σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο

Οι δράσεις τις οποίες στοχεύει να αναλάβει το ΤΞΓΜΔ για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές:

 • Επικαιροποίηση των μαθημάτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ
 • Βελτίωση των απαιτούμενων εργαλείων για τη διδακτική διαδικασία
 • Διεύρυνση των συνεργασιών με Πανεπιστήμια τους Ελλάδος και του Εξωτερικού με σκοπό τόσο τη συμμετοχή του ΤΞΓΜΔ σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα όσο και τη διεξαγωγή συνεδρίων και ημερίδων με πρωτότυπα και επίκαιρα επιστημονικά και διεπιστημονικά θέματα.
gr  pdf.png  Πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ
Mέγεθος: 774.06 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF


Γραμματεία

Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη
Κτίριο «Γαληνός» (1ος όροφος)
49132 Κέρκυρα

Τηλ: 26610 87202
E-mail: dflti@ionio.gr

Εξυπηρέτηση κοινού:
Τρίτη-Πέμπτη, 11:00-12:00

Πλατφόρμα eClass Ηλεκτρονική καρτέλα φοιτητή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διαχείριση συγγραμμάτων Κόμβος Πρακτικής Άσκησης Βιβλιοθήκη
<< <
Μάιος 2021
> >>
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Σήμερα, Πέμπτη 06-05-2021
Προσεχώς
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση ακαδ. έτους 2020-21
Έναρξη: 10-05-2021 |Λήξη: 23-05-2021
[Αναμένεται]
Συνημμένα αρχεία
gr  pdf.png  Εγχειρίδιο Οδηγιών
Mέγεθος: 750.15 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
gr  pdf.png  Αφίσα
Mέγεθος: 91.17 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF