Γεώργιος Μιχαλακόπουλος

  • Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΤμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας

Στοιχεια επικοινωνιας:

  • michalakopoulos@ionio.gr
  • +120 345 678

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Γεώργιος B. Μιχαλακόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο Τουρκία: Λογοτεχνία και Πολιτισμός. Είναι απόφοιτος του ΤΞΓΜΔ, κατέχοντας Master και Διδακτορικό Δίπλωμα που αναφέρονται σε ζητήματα Μέσης Ανατολής και Τουρκίας.
Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην τουρκική κοινωνία και πολιτική, στις σχέσεις μεταξύ Πολιτικής και Κοινωνίας στην Τουρκία, στον ρόλο της Λογοτεχνίας ως «καθρέφτη» της τουρκικής κοινωνίας και, τέλος, στη σχέση Λογοτεχνίας και Γλώσσας. Όλα τα ερευνητικά αποτελέσματα έχουν παρουσιασθεί μέσω της συμμετοχής του σε διεθνή συνέδρια, άρθρων και βιβλίων με πιο πρόσφατα τα εξής: Κάτω από την ίσαλο γραμμή: Προσεγγίζοντας την Τουρκία που αγνοούμε, Το πνεύμα εναντίον του σκότους: η ‘Νύχτα’ του Bilge Karasu. Διδάσκει τα μαθήματα «Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία», «Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και Κοινωνία», «Τουρκική γλώσσα και Πολιτισμικοί Κώδικες» (I-IV), είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου «Γλώσσα και Πολιτική» και διανύει τη δεύτερη θητεία του ως Πρόεδρος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.