Έντυπα

Διαβάστε τον Κανονισμό και την Προκήρυξη για το φετινό ακαδημαϊκό έτος. Στη συνέχεια, κάντε λήψη της Αίτησης και, αφού τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, πατήστε δίπλα στην “Ηλεκτρονική εγγραφή”. Θα σας ζητηθεί να μεταφορτώσετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή PDF.

Κανονισμός

Προκήρυξη 2020-21

Αίτηση 2020-21

Προθεσμία: 02/10/2020, 12 μ.μ.

Ηλεκτρονική εγγραφή

Αφού συμπληρώσατε ηλεκτρονικά την αίτηση και έχετε σαρώσει τα απαιτούμενα έγγραφα που ζητούνται στην Αίτηση, πατήστε παρακάτω, ώστε να τα μεταφορτώσετε.