Σωτήριος Λίβας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σωτήριος Λίβας

Γεώργιος Μιχαλακόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Μιχαλακόπουλος

Μαρία Τσίγκου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Μαρία Τσίγκου

Ιωάννης Καρράς
Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Καρράς

Φωτεινή Καρλάφτη
Μέλος ΕΕΔΙΠ

Φωτεινή Καρλάφτη