08 Οκτ 2020

Tρόπος εξέτασης του ΠΜΣ “Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία”

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν προφορικά.

Σε επόμενη ανακοίνωση θα γίνει ενημέρωση για τα link με τα οποία θα γίνει η σύνδεση για τις εξετάσεις.

ΠΜΣ