23 Σεπ 2020

Tρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και των μαθημάτων

Ανακοινώνεται ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, όπως και των μαθημάτων, αλλά και με φυσική παρουσία
Καθηγητή και φοιτητών στην περίπτωση που αυτό είναι εφικτό.