13 Φεβ 2020

Ομιλία Κυρ. Κωλέση “Η Γλώσσα της Φυλακής”

Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 το Π.Μ.Σ. “Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία” εγκαινίασε
τον κύκλο διαλέξεων “Studium Generale” με την ομιλία του Κυριάκου Κωλέση (Δ/ντη του Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας στις Φυλακές Κέρκυρας) που είχε τον τίτλο “Η Γλώσσα της Φυλακής”.
Ο κ. Κωλέσης μοιράστηκε τις εμπειρίες του όχι μόνο με τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Τμήματος αλλά και με μη φοιτητικό ακροατήριο με αποτέλεσμα να υπάρξει ένας
πραγματικά γόνιμος διάλογος και εμπλουτισμός των γνώσεων όλων των παρισταμένων.
Η φωτογραφική κάλυψη της ομιλίας έγινε από την συνάδελφο Καθηγήτρια Αναστασία Παριανού και
τον κ. Γιώργο Τερζή.