Περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας αλλά και ο συνδυασμός θεωρητικής διδασκαλίας και εξειδικευμένης εμπειρικής μελέτης επί των θεμάτων που προκύπτουν από τη διάδραση μεταξύ πολιτικών, ιστορικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων παραμέτρων στον λόγο.

Το πρόγραμμα σπουδών με μια ματιά

Μπορείτε να ανοίξετε το πρόγραμμα σπουδών σε μορφή PDF (199 KB), πατώντας στο κουμπί.

Το πρόγραμμα σπουδών αναλυτικότερα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες των μαθημάτων που επιθυμείτε πατώντας πάνω στο εκάστοτε μάθημα και να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό.

semester-1, elective

Ανάλυση πολιτικού λόγου στην Τουρκία

Εξάμηνο Α, Επιλογής

Apply Now
semester-1, elective

Γλώσσα, ταυτότητα και ισχύς

Εξάμηνο Α, Επιλογής

Apply Now
semester-1, core

Διαπολιτισμική επικοινωνία

Εξάμηνο Α, Υποχρεωτικό

Apply Now
semester-1, core

Εισαγωγή στην ανάλυση πολιτικού λόγου

Εξάμηνο Α, Υποχρεωτικό

Apply Now
semester-2, elective

Εφαρμογές ανάλυσης πολιτικού λόγου

Εξάμηνο Β, Επιλογής

Apply Now
semester-2, core

Κοινωνιογλωσσολογία

Εξάμηνο Β, Υποχρεωτικό

Apply Now
semester-1, elective

Πολιτική επικοινωνία

Εξάμηνο Α, Επιλογής

Apply Now
semester-2, elective

Πολιτική Φιλοσοφία

Εξάμηνο Β, Επιλογής

Apply Now