ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Π.Μ.Σ. «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»

Προσεγγίζοντας τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές

ΣΧΕΤΙΚΑ

photo

Αντικείμενο του POLICO

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας αλλά και ο συνδυασμός θεωρητικής διδασκαλίας και εξειδικευμένης εμπειρικής μελέτης επί των θεμάτων που προκύπτουν από τη διάδραση μεταξύ πολιτικών, ιστορικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων παραμέτρων στον λόγο.
Περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

photo

Προς υποψήφιους φοιτητές

Η Κέρκυρα είναι ίσως η μοναδική πόλη της ελληνικής περιφέρειας, όπου πλάι στην Παιδεία αναπτύσσεται Πολιτισμός και οι ποικίλες εκδηλώσεις του είναι καθημερινή υπόθεση του φοιτητικού πληθυσμού ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του πανεπιστημίου.

Συνδεθείτε με το

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επικείμενες δραστηριότητες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ FACEBOOK