ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Π.Μ.Σ. «Πολιτική, Γλώσσα και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»

Προσεγγίζοντας τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα μέσα από νέες οπτικές

ΣΧΕΤΙΚΑ

photo

Αντικείμενο του POLICO

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολιτική, γλώσσα και διαπολιτισμική επικοινωνία» είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας αλλά και ο συνδυασμός θεωρητικής διδασκαλίας και εξειδικευμένης εμπειρικής μελέτης επί των θεμάτων που προκύπτουν από τη διάδραση μεταξύ πολιτικών, ιστορικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και άλλων παραμέτρων στον λόγο.
Περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

photo

Προς υποψήφιους φοιτητές

Η Κέρκυρα είναι ίσως η μοναδική πόλη της ελληνικής περιφέρειας, όπου πλάι στην Παιδεία αναπτύσσεται Πολιτισμός και οι ποικίλες εκδηλώσεις του είναι καθημερινή υπόθεση του φοιτητικού πληθυσμού ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του πανεπιστημίου.

Συνδεθείτε με το

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο Α, Υποχρεωτικό

Διαπολιτισμική επικοινωνία

Εξάμηνο Α, Υποχρεωτικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Β, Υποχρεωτικό

Γλώσσα και Πολιτική, η γλώσσα της πολιτικής

Εξάμηνο Β, Υποχρεωτικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Β, Υποχρεωτικό

Κοινωνιογλωσσολογία

Εξάμηνο Β, Υποχρεωτικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Α, Υποχρεωτικό

Εισαγωγή στην ανάλυση πολιτικού λόγου

Εξάμηνο Α, Υποχρεωτικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Α, Επιλογής

Ανάλυση πολιτικού λόγου στην Τουρκία

Εξάμηνο Α, Επιλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Β, Επιλογής

Εφαρμογές ανάλυσης πολιτικού λόγου

Εξάμηνο Β, Επιλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Α, Επιλογής

Πολιτική επικοινωνία

Εξάμηνο Α, Επιλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Β, Επιλογής

Πολιτική Φιλοσοφία

Εξάμηνο Β, Επιλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εξάμηνο Α, Επιλογής

Γλώσσα, ταυτότητα και ισχύς

Εξάμηνο Α, Επιλογής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικείμενες δραστηριότητες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ FACEBOOK