ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2017-2018 (v7)

Ημερομηνίες ισχύος: 
Tuesday, November 14, 2017 - 10:00 to Friday, February 9, 2018 - 23:00
Κείμενο ανακοίνωσης: 

Επισυνάπτεται η 7η ορθή επανάληψη για το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα χειμερινά εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Συνημμένα αρχεία: