Συμπληρωματική ανακοίνωση που αφορά τη λειτουργία της αίθουσας λεξικών κατά την Εξεταστική Ιουνίου 2012

Διάστημα ισχύος: 
14/06/2012

Λειτουργία αίθουσας λεξικών κατά την Εξεταστική Ιουνίου 2012