Ανακοίνωση για μαθήματα κ.Παπαβασιλείου

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2020 to 31/10/2020

"Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι και Τεχνική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 να το δηλώσουν στο διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση papabas@otenet.gr μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώστε ακολούθως να λάβουν ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων αυτών".

Περικλής Παπαβασιλείου

Mέσω Γραμματείας