ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΞΓΜΔ ΑΚΑΔ . ΕΤΟΥΣ:2020-2021

Διάστημα ισχύος: 
21/09/2020 to 11/10/2020

Επισυνάπτεται ανακοίνωση-ενημέρωση για τη διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων ειδ Διερμηνείας του Τμήματος για το ακαδ έτος:2020-2021.

Απο τη Γραμματεία του Τμήματος.