Εξέταση μαθημάτων κ. Μιχάλη Πολίτη

Διάστημα ισχύος: 
29/08/2019 to 30/09/2019

Ενημερώνω τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019 στα μαθήματα:

1. Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι (16/9, 18:00-20:00)

2. Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ (17/9, 18:00-20:00)

3. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (18/9)

4. Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου (18/9),

να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους στις καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί έξω από το γραφείο μου.

Ο Διδάσκων

Μ.Πολίτης

Μέσω Γραμματείας