Δ

Ελληνικά

La littérature française contemporaine.

Παρουσίαση των βασικών λογοτεχνικών τάσεων, σχολών και ρευμάτων της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας, με σχολιασμό ενός αριθμού αντιπροσωπευτικών κειμένων, από τον 20ό και έως και τον 21ο αιώνα. Συγκριτική μελέτη των μεταφράσεων των παραπάνω πρωτότυπων κειμένων.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Το εν λόγω ειδικό σεμινάριο, απευθυνόμενο σε προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές, θα ασχοληθεί αρχικά με επιλεγμένα κείμενα του Hans Blumenberg περί Ποιητικής, Ρητορικής και Μεταφορολογίας, του Hans Jonas περί μεταφυσικής ή φιλοσοφικής βιολογίας και ανθρωπολογίας, κριτικής της επιστήμης, τεχνολογίας και ηθικής και του Walter Benjamin για τις τάσεις του μοντερνισμού, τη λογοτεχνική κριτική, τη γλώσσα και τη μετάφραση (παραγωγική ταπείνωση του κειμένου), για να επεκταθεί στα ζητήματα της πρόσληψης και σε τολμηρές σύγχρονες ερμηνείες αλληγορικών και αφηγηματικά ιδιότροπων κειμένων τ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο βοηθά τους φοιτητές στην οργάνωση, μορφολογία και τεκμηρίωση των επιστημονικών (και ιδιαίτερα πτυχιακών) τους εργασιών. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τον τρόπο σωστής οργάνωσης μιας ακαδημαϊκής εργασίας από πλευράς δόμησης και περιεχομένου, παρέχοντας παράλληλα και συμβουλές για την ορθή διαμόρφωση του κειμένου, την ορθή χρήση των παραπομπών σε παντός είδους πηγές με σκοπό την επιστημονική υποστήριξη της εργασίας και τον τρόπο ορθής παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί ο σύγχρονος γερμανικός καθημερινός πολιτισμός και η συνυφασμένη με αυτόν καθημερινή ζωή σε αντιπαράθεση με αντίστοιχα δεδομένα του σύγχρονου νέου ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η «αντιπαραβολική» πολιτισμική κατάρτιση των φοιτητών στο γλωσσοπολιτισμικό ζεύγος γερμανικά/ελληνικά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν ομαδικές παρουσιάσεις σε σχετικά κεντρικά θέματα, όπως λ.χ.

Το μάθημα αυτό εστιάζει στη μετάφραση του κειμενικού είδους των διαφημιστικών κειμένων από τον χώρο των ξενοδοχείων και του εμπορίου ως ενός εκ των πολλών επιμέρους γενικών κειμένων που δύναται να φανούν επίσης χρήσιμα κατά τον εργασιακό βίο του μέλλοντα επαγγελματία μεταφραστή. Με μεταφραστική κατεύθυνση ελληνικά – γερμανικά, οι φοιτητές ασκούνται στις επιμέρους γλωσσικές, πολιτισμικές και κειμενικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά την αντιπαραβολή του συγκεκριμένου γλωσσοπολιτισμικού ζεύγους στο κειμενικό είδος αυτό και εξοικειώνονται, επίσης, με τις βασικές αρχές για τη μετάφρασή του.

Το μάθημα στόχο έχει να αποτελέσει μια εισαγωγή στην οπτικοακουστική μετάφραση και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την πολυμεσικό αυτό είδος το οποίο θέτει ποικίλους περιορισμούς στους μεταφραστές και διαφέρει κατά πολύ από την παραδοσιακή διαγλωσσική μετάφραση. Αναφορές γίνονται στη μεταγλώττιση, την ακουστική περιγραφή (Audio Description), τον υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους (SDH) με έμφαση να δίνεται στον διαγλωσσικό υποτιτλισμό που αποτελεί και το κατεξοχήν είδος οπτικοακουστικής μετάφρασης στην Ελλάδα.

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές μια σύντομη επισκόπηση της λογοτεχνίας της Αγγλίας στο πέρασμα των αιώνων με έμφαση στο Ρομαντισμό, τη Γεωργιανή και τη Βικτωριανή εποχή. Εξετάζει περιοχές όπως οι λογοτεχνικές φόρμες, η γλωσσολογία και η γλώσσα, η πραγματολογία καθώς επίσης τα κοινωνικοπολιτισμικά και ιστορικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου.

Για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου παρουσιάζονται και συζητούνται αποσπάσματα κυρίως από κείμενα που ανήκουν στην λεγόμενη «λογοτεχνία του χωριού», στα ευθυμογραφήματα, στα ιστορικά μυθιστορήματα και στις σύγχρονες λογοτεχνικές τάσεις που έχουν επηρεαστεί από τις κοινωνικές-πολιτικές εξελίξεις. Επίσης εξετάζονται και συζητούνται τα: «Έπος του Ντεντέ Κορκούτ», «Νασρεντίν Χότζα».

Μελέτη, μετάφραση και σχολιασμός κειμένων μέσου επιπέδου δυσκολίας. Επίσης, αφιερώνεται χρόνος για ακρόαση ηχητικού υλικού ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα αλλά και να αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
Ο στόχος της διδασκαλίας στο επίπεδο αυτό έγκειται στην επαφή των φοιτητών με γραμματικά φαινόμενα μέσης δυσκολίας και στην εφαρμογή σε μεταφράσεις των έως εκείνη την στιγμή συνολικά αποκτηθεισών γνώσεων. Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων επικοινωνίας.

Στο μάθημα επιχειρείται ανάλυση μετρίου βαθμού δυσκολίας γαλλικών πρωτότυπων κειμένων. Εντοπίζονται καταρχάς τα χαρακτηριστικά του είδους του κειμένου.

Σελίδες