ΠΠΣ Μετάφραση

Ευχές από τη Γραμματεία του Προπτυχιακού του Τμήματος για το Πάσχα.

*** και υπενθυμίζουμε στους αγαπητούς μας φοιτητές ότι θα είμαστε καί πάλι κοντά τους από τις 03-05-2019 και εφεξής.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Undefined

From: info@gefyra.com.gr [mailto:info@gefyra.com.gr]
Sent: Monday, April 22, 2019 1:21 PM
To: vrec-students@uoa.gr; foitmer@uop.gr; matinal@uop.gr; dee@upatras.gr; dps@auth.gr; merimna@uoi.gr; prytaneia@uoi.gr; merimna@uth.gr; f.merimna-her@admin.uoc.gr; merimna@lesvos.aegean.gr; protocol@ionio.gr; foitmer@unipi.gr
Subject: Ενημέρωση για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της δράσης "σπουδάΖΩ" Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Importance: High

 

Αξιότιμοι/ες Kύριοι – Kυρίες,

 

Undefined

From: info@gefyra.com.gr [mailto:info@gefyra.com.gr]
Sent: Monday, April 22, 2019 1:21 PM
To: vrec-students@uoa.gr; foitmer@uop.gr; matinal@uop.gr; dee@upatras.gr; dps@auth.gr; merimna@uoi.gr; prytaneia@uoi.gr; merimna@uth.gr; f.merimna-her@admin.uoc.gr; merimna@lesvos.aegean.gr; protocol@ionio.gr; foitmer@unipi.gr
Subject: Ενημέρωση για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της δράσης "σπουδάΖΩ" Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Importance: High

 

Αξιότιμοι/ες Kύριοι – Kυρίες,

 

Undefined

Aνακοινώνεται ότι τα αυριανά προγραμματισμένα μαθήματα του Καθηγητή κ.Γ.Κεντρωτή :α). Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης ΙΙ(Β΄εξαμ.) 09-11 και β). Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (ΥΕ Μάθημα εαρ εξαμ) δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο λόγω απασχόλησής του σε Διοικητική Υπηρεσία.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής, Γ. Κεντρωτής

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Επισυνάπτεται η 2η ανακοίνωση-οδηγίες για την ορκωμοσία της 14ης Μαϊου 2019 οι προς συμπληρωση ανά ειδίκευση καθομολογήσεις του καθενός, καθώς επίσης και ο Ε΄Πίνακας Επιβεβαιωμένων Παρουσιών σε αυτή έως και σήμερα (07-05-2019).

Συμπληρώνετε τις καθομολογήσεις πλήρως και ευκρινώς και τις στέλνετε στο μέιλ της γραμματείας (secretariat@ionio.gr) όσοι έχετε ήδη επιβεβαιώσει την παρουσία σας σε αυτή έως και σήμερα 18-04-2019.

Undefined

Για το μάθημα του κ.Γ.Λαζαράτου :"Αισθητική Φιλοσοφία και Διασημειωτική Μετάφραση ΙΙ, του Στ΄εξαμ. , η ύλη των εξετάσεων (από το σύγγραμμα που ήδη διανέμεται δωρεάν), είναι η εξής:

Γιάννης Λαζαράτος, Τέχνη και Πολυσημία."Συζητώντας με τον Ι.Νanni, Aθήνα, Παπαζήσης 2004, τα κεφάλαια:

"ΙΙ.4 Για την Αισθητική", σελ. 47-52,

"1.1 Ο κριτικός ορθολογισμός του Α. Βanfi", σελ. 63-97

"1.4 Κarl Popper: Διαψευσιμότητα και anticipatio mentis". σελ. 145-169.

Ο Διδάσκων

Ι.Λαζαράτος

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Η αξιολόγηση μαθήματος πραγματοποιείται μέσω απαλλακτικής εργασίας και συγκεκριμένα με μετάφραση των σχετικών κειμένων δύο περιηγητών από το βιβλίο  Explorers Sketchbooks (βρίσκεται στα αρχεία). Ο ενδιαφερόμενος/η επιλέγει από τα περιεχόμενα ελεύθερα και ειδοποιεί μέσω email ώστε να λάβει τα σχετικά κείμενα στα οποία θα προσθέσει μια σύντομη εισαγωγή με βιογραφικές πληροφορίες.

Το βιβλίο του Κόνραντ 'Η καρδιά του σκότους' (υπάρχει στα αρχεία)  του e-class του μαθήματος. 

 

Undefined

Η αξιολόγηση μαθήματος πραγματοποιείται μέσω απαλλακτικής εργασίας και συγκεκριμένα με μετάφραση στα Ελληνικά ενός αγγλόφωνου άρθρου από τα δέκα (10) που υπάρχουν αναρτημένα στο e-class [φάκελος Χειμερινό Εξ 2018-19]. 

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των σελίδων της απαλλακτικής εργασίας, μαζι με τη βιβλιογραφία, είναι 30 (1 σελιδα = 1800 χαρακτηρες περίπου).

 

Undefined

Η αξιολόγηση μαθήματος πραγματοποιείται μέσω απαλλακτικής εργασίας μετάφρασης στα Ελληνικά ενός αγγλόφωνου κειμένου. 

Συγκεκριμένα, στο e-class [φάκελος ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019  υποφάκελος Papers] έχουν δημοσιευτεί α) το εννοιολογικό λεξικό  ABC Diplomatie, β) το επιστημονικό άρθρο Criminal Oranisations και γ) το βιβλίο Diplomatic Theory of International Relations.

Επιλέγετε τη μετάφραση τουλάχιστον 10 σελίδων του (α) ή τη μετάφραση του (β) ή ενός κεφαλαίου τουλάχιστον 10 σελίδων του (γ).

Undefined

Σελίδες