Μετάφραση

Λόγω συμμετοχής της κ. Β. Σωσώνη σε Συνέδριο στο εξωτερικό [Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου (18η συνεδρ./16-06-2011)], οι παραδόσεις των μαθημάτων της:Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Ελληνικά-Αγγλικά ΙΣεμινάριο: Μετάφραση και Πολιτικός ΛόγοςΣεμινάριο: Μετάφραση Κειμένων της ΕΕθα ξεκινήσουν την εβδομάδα από 09/10/2011.

Undefined

Το μάθημα “Γραπτός Λόγος – Αγγλικά” (Α' Εξάμηνο) θα διεξαχθεί σε δύο ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' (φοιτητές με δεύτερη γλώσσα τα Γερμανικά): Τετάρτη 15.00-17.00 (Καλυψώ)
ΟΜΑΔΑ Β' (φοιτητές με δεύτερη γλώσσα τα Γαλλικά): Πέμπτη 13.00-15.00 (Καλυψώ)

Undefined

Σελίδες