ΠΠΣ Μετάφραση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έρευνα που διεξάγει το
Γραφείο Διασύνδεσης για τις προτιμήσεις των πρωτοετών φοιτητών του
Ιονίου Πανεπιστημίου.

Bλ. συνημμένο αρχείο
Undefined

Το κείμενο που δόθηκε προς μετάφραση στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος "Γενική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι" αναρτήθηκε στο eClass του διδάσκοντος.

Undefined

Η κατάθεση των εργασιών αποτελεί εξέταση
και γίνεται μόνον προσωπικά στον διδάσκοντα, την Τετάρτη 8 Φερβρουαρίου και ώρες
11.00 - 12.00 μ στο Γ. Ι.

 

Undefined

Οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα  'Δείγματα Προφορικού Λόγου Ι - Γαλλικά" (Γ΄) να περάσουν από τη Γραμματεία για να δηλώσουν την ομάδα και την ώρα που θα εξεταστούν: ομάδες των 5 ατόμων ανά μισάωρο. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Papas

Undefined

1) Η ύλη για την εξέταση του
μαθήματος «Τουρκία: Χώρα και Πολιτισμός Ι» περιλαμβάνει:

          α) τις σημειώσεις από τα μαθήματα

          β) επιλεγμένες σελίδες από τα παρακάτω βιβλία

i.  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (σελ. 52-60, 67-69,
71-85, 85-88, 88-91, 93-99, 121-133, 139-142)

ii.    Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (σελ.
363-410)

Undefined

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος το μάθημα Πολιτική
Επιστήμη Ι θα προσφερθεί από τον κ. Μιχάλη Πολίτη κατά το τρέχον Εαρινό
Εξάμηνο. Ως εκ τούτου η εξέταση αυτού του μαθήματος θα
πραγματοποιηθεί στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2012 και όχι στην
εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2012.
Σημειώνουμε ότι ο κ. Σταύρος Κάτσιος θα εξετάσει στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2012 μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές.

Undefined

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στις 3 Φεβρουαρίου
2012 στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι»
να επιλέξουν το δίωρο κατά το οποίο επιθυμούν να εξεταστούν και να
αναγράψουν το ονοματεπώνυμό τους σε σχετικό πίνακα που είναι αναρτημένος
έξω από το γραφείο του διδάσκοντος.

Undefined

Αναβάλλεται το σημερινό συμπληρωματικό μάθημα του κ. Ι. Σαριδάκη (18-01-2012) για σοβαρούς προσωπικούς λόγους.

Undefined

Σελίδες