Μετάφραση

Τα μαθήματα της κας Σ. Καραστάθη δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17/12. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Undefined

Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα αναβάλλονται.  Η ημέρα και ώρα αναπλήρωσής τους θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση.

Σ.Γ.Κ.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για συμπληρωματικά μαθήματα κ. Σωσώνη.

Β. Σωσώνη 

Μέσω Γραμματείας

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση κ.Olaf Immanuel Seel.

Mέσω Γραμματείας

Undefined

1. ΠΜΣ, Κείμενα Τέχνης και Πολιτισμού, Δευτέρα 10/12, 18.00-20.00, αίθουσα Α3
How to write about contemporary art (2). Κείμενα, Σχόλια, Παρατηρήσεις. Παρουσίαση εργασιών.

2. Γαλλία, χώρα και πολιτισμός Ι, Πέμπτη 13/12, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
La  France napoléonienne. Art, Politique, Éducation - παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

3. Γαλλική Λογοτεχνία Ι, Πέμπτη 13/12, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
Honoré de Balzac, " La Comédie Humaine ". Παρουσιάσεις εργασιών (στα γαλλικά).

Undefined

Τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος "Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση Ι" του Ε' εξαμήνου στις 2μμ στην αίθουσα Ι3.

Μ.Τσίγκου

Μέσω Γραμματείας

 

Undefined

Τα μαθήματα του κου H. Schlumm δεν θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο στη Γερμανία.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Δείγματα προφορικού λόγου – Γερμανικά», κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου.

Undefined

Οι φοιτητές επί πτυχίω και όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ" θα εξεταστούν με απαλλακτικές εργασίες.
Τα κείμενα των απαλλακτικών εργασιών καθώς και οι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στα σχετικά πεδία στην πλατφόρμα e-class.

O Διδάσκων
Παναγιώτης Κελάνδριας

Undefined

Αναβάλλονται τα μαθήματα της κας Φ. Καρλάφτη, την Παρασκευή 7/12.

Undefined

Σελίδες