Διερμηνεία

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα των κκ. Ιωαννίδη και Ρέστα στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016 να επικοινωνήσουν, για να αναφέρουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν και να καταρτιστεί η σειρά των εξεταζομενων, στις παρακάτω διευθύνσεις:
Ιωαννίδης: ioannidistassos@hotmail.de
Ρέστα: zoiresta@ionio.gr
Οι Διδάσκοντες της Ειδίκευσης Διερμηνείας
κ.κ Ζ. Ρέστα και Ι. Ιωαννίδης

Undefined

Κατόπιν ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
οι φοιτητές που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ πρέπει να συμπληρώσουν από κοινού με τους
συνεργαζόμενους φορείς τα ακόλουθα έγγραφα και να τα παραδώσουν στο
γραφείο Πρακτικής Άσκησης την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μαζί με το
απογραφικό δελτίο εξόδου και ένα συμφωνητικό συνεργασίας, τα οποία
βρίσκονται ήδη στην κατοχή τους.

Undefined

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την συνδιοργάνωση της 1ης Ημερίδας Νέων Ερευνητών με θέμα:"Μετάφραση και Μεταφρασεολογία στον ελληνόφωνο χώρο" του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας σε συνεργααία με την Ελληνική Εταιρεία Μεταφρασεολογίας (ΕΕμ) την 3η Δεκεμβρίου 2016 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα).
Μέσω Γραμματείας.

Undefined

Όσοι από τους φοιτητές έχουν απορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών και οι διευκρινίσεις επ' αυτού είναι αναρτημένες στις ανακοινώσεις του Τμήματος ήδη από το Νοέμβριο 2015. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως διαβάσετε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ όσα περιέχονται στο σύνδεσμο:
http://www.dflti.ionio.gr/el/node/2044 καθώς και το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (dflti.ionio.gr -Κύριο Μενού-Σπουδές-Προπτυχιακές).

Undefined

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα των φοιτητών να μεταφράζουν από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά, τη μητρική τους γλώσσα, επιχειρώντας τις κατάλληλες λεξιλογικές, υφολογικές, σημασιολογικές και πολιτισμικές αλλαγές. Προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη κειμένων μέσα από ένα ευρύ φάσμα κειμένων όπως λογοτεχνικά κείμενα, δημοσιογραφικά άρθρα τουριστικού, κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού, τεχνικού, ιατρικού περιεχομένου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως η φοιτητική εστία δεν επιτρέπει στους φοιτητές
που στεγάζονται σε αυτήν να παραμείνουν στα δωμάτιά τους μετά το πέρας
της εξεταστικής περιόδου, ζητάμε από όσους φοιτητές δε θα δύνανται να
βρίσκονται στο νησί μετά τη 18η Ιουνίου 2016 να φροντίσουν να
εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για να λειτουργήσει αντ’ αυτών στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου για την παραλαβή των
συμφωνητικών τους.

Undefined

Στο πλαίσιο των μαθημάτων που γνωρίζουν στους φοιτητές του τμήματος την ιστορία, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία και την σημερινή κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση των χωρών των οποίων η γλώσσα χρησιμοποιείται ως γλώσσα εργασίας (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία), το παρόν μάθημα φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με την Ισπανία.

Οι αιτήσεις φοιτητών του τμήματος για πρακτική άσκηση ανήλθαν φέτος στις 57. Οι θέσεις ήταν αρχικώς 40, στη συνέχεια δε έγιναν 50. Αυτό σημαίνει ότι 7 φοιτητές μένουν επιλαχόντες με την ελπίδα να αυξηθούν και άλλο οι προσφερόμενες θέσεις. Οχτώ φοιτητές μετακινήθηκαν σε άλλους φορείς από αυτούς που είχαν επιλέξει, είτε επειδή ο φορέας προσέφερε λιγότερες θέσεις, είτε επειδή σε δυο φορείς είχε συγκεντρωθεί υπερβολικός αριθμός φοιτητών. Βρισκόμαστε, τόσο εγώ όσο και το γραφείο της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου, στη διάθεση των φοιτητών για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει.

Undefined

Σελίδες