Διερμηνεία

Η διδασκαλία του μαθήματος του κ. Μουρίκη «Πληροφορική Ι» θα γίνεται για το ακαδ. έτος 2011-2012, στο κτήριο Καλυψώ ως εξής:

Δευτέρα 16.00-18.00 ομάδα Α΄ (Α-Κ)
Τετάρτη 17.00-19.00 ομάδα Β΄(Λ-Ω)

Undefined

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Επιχειρηματικότητα και εργασιακό περιβάλλον της Μετάφρασης και της Διερμηνείας Ι» ότι το μάθημα θα προσφέρεται κάθε Πέμπτη, 18.00-21.00 στο Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου των Τμημάτων Ιστορίας και ΤΑΒ.

Undefined

Σελίδες