ΠΠΣ Διερμηνεία

Αναλύεται η διαφορά μεταξύ Φωνητικής και Φωνολογίας. Παρουσιάζεται το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, οι φθόγγοι της Γαλλικής καθώς και βασικά φωνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη ροή του λόγου όπως η αφομοίωση, η liaison κλπ. Δίνεται ιδαίτερη έμφαση στα προσωδιακά στοιχεία καθώς και σε ορισμένους φθόγγους της Γαλλικής των οποίων η προφορά δυσκολεύει συχνά τους ελληνόφωνους ομιλητές. Αξιολόγηση: Υποχρεωτική απαλλακτική εργασία που συνίσταται στην απομαγνητοφώνηση και φωνητική μεταγραφή ενός πεντάλεπτου μονολόγου, προερχόμενου από ζωντανή συνέντευξη σε γαλλόφωνο ομιλητή.

Προσφέρονται πρακτικές ασκήσεις ευθείας μετάφρασης. Μέσα από την συζήτηση απαραίτητων εννοιών της εφαρμοσμένης μεταφρασιολογίας ο φοιτητής αποκτά τις βάσεις για τις μεταφραστικές δεξιότητες που εφαρμόζονται στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος για τη γλώσσα Α’. Ο φοιτητής ασκείται στην ευθεία μετάφραση πραγματολογικών κειμένων.
Οι εφαρμοσμένες πτυχές της μετάφρασης παρουσιάζονται και εξετάζονται ως προς την αλληλεπίδραση με τη δημιουργικότητα του μεταφραστή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η φύση και η χρήση μέσων τεκμηρίωσης, η θεματική της κριτικής των μεταφράσεων, κ.ά.

Διδάσκονται οι βασικές έννοιες της πληροφορικής, το υλικό και λογισμικό των Η/Υ, οι βασικές λειτουργίες του Internet και Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και των λειτουργικών συστημάτων. Μεγαλύτερη σημασία δίδεται στην επεξεργασία του κειμένου με το Microsoft Word, όπου διδάσκονται προχωρημένες λειτουργίες του Word όπως η εργασία σε μεγάλα έγγραφα και έτσι δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να γράψουν την πτυχιακή και μεταπτυχιακή τους εργασία πλήρως αυτοματοποιημένη (αρίθμηση κεφαλαίων, πίνακα περιεχομένων, πίνακα ευρετηρίου κλπ ).

Οι φοιτητές έρχονται στην αρχή σε γνωριμία με το δημοτικό τραγούδι, το κρητικό θέατρο και την επτανησιακή σχολή. Κατόπιν εισάγονται στο γλωσσικό ζήτημα: στις πρώιμες φάσεις του και στο έργο των κυριοτέρων εκπροσώπων της καθαρολογίας και του δημοτικισμού. Παρουσιάζεται, τέλος, η μεταφραστική κίνηση από τις ξένες γλώσσες στα ελληνικά κατά τον 19ο αιώνα.

Σελίδες