Υποχρεωτικό κατ' επιλογήν (ΥΕ)

Το μάθημα στόχο έχει να αποτελέσει μια εισαγωγή στην οπτικοακουστική μετάφραση και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την πολυμεσικό αυτό είδος το οποίο θέτει ποικίλους περιορισμούς στους μεταφραστές και διαφέρει κατά πολύ από την παραδοσιακή διαγλωσσική μετάφραση. Αναφορές γίνονται στη μεταγλώττιση, την ακουστική περιγραφή (Audio Description), τον υποτιτλισμό για κωφούς και βαρήκοους (SDH) με έμφαση να δίνεται στον διαγλωσσικό υποτιτλισμό που αποτελεί και το κατεξοχήν είδος οπτικοακουστικής μετάφρασης στην Ελλάδα.

Το μάθημα επιδιώκει να εισαγάγει τους φοιτητές στη μετάφραση των κειμένων της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις ιδιοσυγκρασίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα κείμενα της ΕΕ. Έμφαση δίνεται στη γλωσσική ισότητα των κειμένων της ΕΕ και τη συνεπαγόμενη επιφανειακή ομοιότητά τους, καθώς και στον λεγόμενο «υβριδισμό» που τα χαρακτηρίζει.

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τη θεωρία του Γλωσσικού Ζητήματος κατά τον 19ο και 20ό αιώνα και τα λογοτεχνικά έργα που περισσότερο συνδέονται με αυτό.

Το μάθημα αυτό εστιάζει κάθε φορά σε έναν ή δύο σημαντικούς ποιητές και εξετάζει το έργο του, μέσα από λογοτεχνικά και κριτικά κείμενα, μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες (2015-16: Σεφέρης).

Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα (συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας) ως την κύρια απειλή για την ασφάλεια του 21ου αιώνα. Το μάθημα εξετάζει τόσο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση αυτής της απειλής, στο πλαίσιο των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών και των ροών κεφαλαίων.

Από τον Σαίξπηρ στον Τολστόϊ, στον Προυστ, στον Μπόρχες. Τα βιβλία, οι εποχές, οι συγγραφείς. Η επαφή με έργα-κλειδιά της παγκοσμίου λογοτεχνικής παραγωγής. Ερωτήματα αυθεντικότητας, γλώσσας, ύφους και ιδεών, καθώς και προβληματισμοί μεταφοράς και μετάφρασης αυτών, στα ελληνικά. Κριτική των υφισταμένων μεταφράσεων, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση ενός διαφορετικού, σημαντικού έργου κάθε εξάμηνο. Στο τρέχον (εαρινό 2017) εξάμηνο θα συζητηθεί το μυθιστόρημα "Βιργιλίου Θάνατος" του Χέρμαν Μπροχ.

Αξιολόγηση: Προφορικές παρουσιάσεις 60%, αξιολόγηση θεμάτων και δομής μαθήματος 20%. Τελική εργασία 20%. Δεν ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των εξετάσεων.

Γνωριμία των φοιτητών με το έργο του Παλαμά, του Καβάφη, του Σικελιανού, του Καρυωτάκη, του Ρίτσου, του Βάρναλη, της Γενιάς του 30, των υπερρεαλιστών, των ελασσόνων ποιητών του Μεσοπολέμου, του Τσίρκα, του Πεντζίκη, της πρώτης και της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς και των νεώτερων λογοτεχνών, ιδίως του Βαλτινού και του Πατρίκιου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο έργο των μεγάλων μεταφραστών Χατζόπουλου, Θεοτόκη, Κοσμά Πολίτη και Άρη Αλεξάνδρου.

Στο πλαίσιο της γνωριμίας των φοιτητών με την τουρκική λογοτεχνία εξετάζονται, κατ΄αρχάς, οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι που διαμόρφωσαν την σκέψη των πρώτων λογοτεχνών λίγο πριν αλλά και μετά την ίδρυση του σύγχρονου Τουρκικού κράτους. Στη συνέχεια εξετάζεται η ποιητική παραγωγή την περίοδο: τέλη 19ου αιώνα έως και σήμερα.
Γενικότερος στόχος του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών με το γενικό πλαίσιο επιρροών που διαμόρφωσαν την σύγχρονη τουρκική λογοτεχνία.

Σελίδες