ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.

Διάστημα ισχύος: 
15/05/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Π.
Alexander Roggenkamp
Διευθυντής του Ενημερωτικού Κέντρου της DAAD (ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)
" Οι δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών στη Γερμανία" (στην ελληνική γλώσσα)

Ιπποκράτειο Α 3
Πέμπτη 16/5/2013 9.30-11.00

Πρόσφατες ανακοινώσεις