ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ 2013

Διάστημα ισχύος: 
25/04/2013

 Η Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., που ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι στις 8 Φεβρουαρίου 2013 καθώς και αυτών που δεν παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη Τελετή Ορκωμοσίας, θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013, ώρα 12.30 στην Αίθουσα Τελετών της Ιονίου Ακαδημίας.

 

    Οι απόφοιτοι θα πρέπει να βρίσκονται στην Ιόνιο Ακαδημία τρία τέταρτα της ώρας πριν από την Τελετή.

 

    Παρακαλούνται όλοι οι απόφοιτοι να περάσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος, ώρα 9.00 της ίδιας ημέρας, με το τρίπτυχο, το πάσο και το βιβλιάριο ασθενείας τους (τα δύο τελευταία, μόνο εφόσον έχουν χορηγηθεί στους φοιτητές).

 

Ακολουθεί Αλφαβητική Ονομαστική Κατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος που πρόκειται να συμπεριληφθούν στην Τελετή.

 

Πρόσφατες ανακοινώσεις