Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας - Γαλλικά

Κωδικός: 
C4033
Κωδ. Γραμματείας (Cardisoft): 
ΑΝ0305
Διδακτικές Μονάδες: 
2.00
Μονάδες ECTS: 
2.00
Τύπος μαθήματος: 
Βαθμολόγηση: 
Εξάμηνο: 
Ώρες εβδομαδιαίως: 
2
Πρόγραμμα Σπουδών: 
Διδάσκων/-ουσα: 
Στόχοι μαθήματος - Μεθοδολογία: 
-

Αναλύεται η διαφορά μεταξύ Φωνητικής και Φωνολογίας. Παρουσιάζεται το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο, οι φθόγγοι της Γαλλικής καθώς και βασικά φωνητικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη ροή του λόγου όπως η αφομοίωση, η liaison κλπ. Δίνεται ιδαίτερη έμφαση στα προσωδιακά στοιχεία καθώς και σε ορισμένους φθόγγους της Γαλλικής των οποίων η προφορά δυσκολεύει συχνά τους ελληνόφωνους ομιλητές. Αξιολόγηση: Υποχρεωτική απαλλακτική εργασία που συνίσταται στην απομαγνητοφώνηση και φωνητική μεταγραφή ενός πεντάλεπτου μονολόγου, προερχόμενου από ζωντανή συνέντευξη σε γαλλόφωνο ομιλητή. Τη φωνητική μεταγραφή ακολουθεί γλωσσολογική ανάλυση και μετάφραση.

Βασική βιβλιογραφία: 
Pateli M. & Fredet F. (2010). La phonétique du français. Athènes: Symmetria.
Συνημμένα αρχεία: 

Πρόσφατες ανακοινώσεις