Μαθήματα κ. Κεντρωτή

Διάστημα ισχύος: 
25/03/2013
Αναβάλλονται τα μαθήματα του κ. Κεντρωτή αυτήν την εβδομάδα λόγω οικογενειακού κωλύματος. Θα αναπληρωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Πρόσφατες ανακοινώσεις